1322471
ENDE
Přihlášení
European Geoparks Network

Geopark Český ráj

Geopark Český ráj, který byl do prestižního seznamu evropské sítě geoparků zařazen v říjnu 2005, představuje skutečnou geologickou učebnici. Území o rozloze necelých 700 km2 zahrnuje širokou škálu geologických fenoménů, paleontologické, mineralogické a archeologické lokality i historické památky.

Území bylo v průběhu stovek miliónů let trvající historie Země opakovaně dnem jezer a moří, několikrát zde probíhala sopečná činnost. Oblast Českého ráje se začala geologicky vyvíjet v období druhohor, kdy se na dně křídového moře usazovaly písky a štěrky. Ve třetihorách byly pískovcové desky rozlámány vulkanickou činností, rozžhavené horniny ztuhly pod povrchem do kup a kuželů. Na zemský povrch působily přírodní síly - ; vítr, voda, mráz a slunce. Výsledkem je krajina s divokými skalami, sopkami, řekami, romantickými údolími, lesy, loukami a rybníky. Působením vody pod zemským povrchem se vytvořily unikátní Bozkovské jeskyně se zajímavými krasovými jevy.

Pestré geologické procesy vytvořily ložiska rud železa, mědi a rtuti, naleziště drahých kamenů, uhlí, stavebního kamene, pokrývačské břidlice, sklářských písků, vápenců, hrnčířských a cihlářských hlín. Zdejší zpracování drahých kamenů patří k nejstarším v Evropě. Zajímavý je i výskyt zkamenělých zbytků rostlin a araukárií i živočichů. Český ráj přináší obraz o geologické historii Země, a zároveň dokládá význam přírodních podmínek pro ekonomický a kulturní rozvoj lidské společnosti v průběhu několika tisíciletí.

Evropské geoparky

Evropské geoparky představují jasně vymezené oblasti se vzácnými geologickými fenomény, které jsou esteticky působivé, mají vědeckou i vzdělávací hodnotou. Geoparky podporují udržitelný rozvoj regionu, turistiku, vzdělávání a přitahují mezinárodní pozornost.
9.1.2006 17:40:44 - aktualizováno 9.9.2009 9:23:34 | přečteno 18968x | iguana | Celý článek
 

Geologie

9.1.2006 17:41:23 - aktualizováno 9.9.2009 8:51:50 | přečteno 15973x | iguana | Celý článek
 

Co nového v Geoparku?

Klamorna
Vytvoření geoinformačního systému pro rozvoj regionu a ochranu geologického dědictví v Evropském geoparku UNESCO Český ráj.
8.9.2009 16:03:43 | přečteno 6518x | hajn | Celý článek
 

Charta a deklarace

Na této stránce naleznete základní dokumenty týkající se geoparků. Jedná se o Chartu evropských geoparků, Pekingskou deklaraci, Madonskou deklaraci a Ustanovení Mezinárodní konference o geoparcích.
21.3.2006 9:44:59 - aktualizováno 1.10.2007 22:28:54 | přečteno 10548x | iguana | Celý článek
 

22 zastavení v Geoparku

mapa 22 zastavení v Geoparku
Z mhoha zajímavých lokalit v Geoparku Český ráj nabízíme 22 lokalit a fenoménů, které opravdu stojí za pozornost návštěvníků. Popis všech 22 Vám dá představu o ohromné geologické diverzitě celého území.
1.8.2006 12:39:44 | přečteno 15914x | Aleš Hozdecký | Celý článek
 

Publikované články

V této sekci naleznete články v podobě, ve které byly publikovány v tisku.
13.6.2006 13:28:16 | přečteno 12459x | Ing. Jiří Pažout | Celý článek
 

Skalní města Českého ráje

31.3.2006 12:01:44 | přečteno 14629x | Ing. Jiří Pažout | Celý článek
 

Geopark Český ráj

Český ráj představuje skutečnou geologickou učebnici. Území o rozloze necelých 700 km2 zahrnuje širokou škálu geologických fenoménů, paleontologické, mineralogické a archeologické lokality i historické památky. Do prestižního seznamu sítě evropských geoparků byl zařazen v říjnu 2005.
9.1.2006 17:56:23 - aktualizováno 23.3.2006 15:11:39 | přečteno 20102x | Aleš Hozdecký | Celý článek
 

Pojem Geopark

Geopark je oblast, která zahrnuje lokality významné z pohledu geologických věd. Důležitá jsou i estetická hlediska a jejich neopakovatelnost a vzácnost, která umožňuje jejich využití např. pro vzdělávání.
9.1.2006 17:56:09 - aktualizováno 23.3.2006 15:09:11 | přečteno 12795x | Ing. Jiří Pažout | Celý článek
 

Pískovcové útvary

Od nejsvrchnější křídy až do nejmladšího terciéru docházelo k pohybům, které měly za následek přesmyky hornin a zlomy. Poklesy zemské kůry spolu se změnami výšky hladin oceánů byly příčinou mořských záplav. Přítomnost moře nebyla v minulosti na území Českého ráje nijak neobvyklá. Oblast byla mořským dnem ve starších prvohorách a k poslednímu zaplavení slanou vodou došlo v období křídy ve druhohorách před 97 miliony lety. Mořský záliv pokrýval část území Českého ráje po dobu 13 milionů let. Záplava subtropického křídového moře zanechala vrstvy pískovců a dalších usazenin, jejichž mocnost činí až 1000 m.
26.1.2006 16:43:48 - aktualizováno 23.3.2006 14:21:58 | přečteno 16445x | Tomas Řídkošil | Celý článek
 
 
load