Státní zámek Hrubý Rohozec

Výklad v cizím jazyce: ruština Texty v cizím jazyce: angličtina, němčina, polština, ruština Služby a vybavení: parkoviště, stání na kola, úschovna zavazadel (šatna), občerstvení, bezbariérový přístup

Zámek Hrubý Rohozec patří mezi dominanty a nejstarší stavební památky Turnovska. Byl založen ve 2. polovině 13. století a v minulosti byl několikrát přestavěn. Sloužil jako rodové sídlo Vartenberků, Krajířů a Desfoursů. Po porážce českých vojsk na Bílé hoře koupil zámek Albrecht z Valdštejna. Od něj zámek s okolním panstvím získává Mikuláš Des Fours.

Státní zámek Hrubý Rohozec, obklopený nevelkým anglickým parkem, nabízí svým návštěvníkům více jak dvacet bohatě zařízených místností, které v minulosti sloužily jako reprezentační a obytné pokoje příslušníků původem francouzské hraběcí rodiny Des Fours Walderode.

Objekt je ve správě Národního památkového ústavu - územní odborné pracoviště v Liberci.

Prohlídkové trasy:

1. okruh - Reprezentační prostory (základní okruh I.) - délka cca 50 minut
Prohlídka I. okruhu zahrnuje interiéry v prvním patře zámku, tj. schodiště ke kapli, předkaplí, sakristii, kapli Nejsvětější Trojice, malou knihovnu, velkou knihovnu, jídelnu, zelený salon, apartmá hraběte (pracovna, lovecký salon a ložnice), loveckou chodbu s náhledem na dobovou toaletu, apartmá hraběnky (salon a ložnice), předpokoj a hlavní schodiště. Všechny uvedené místnosti mají bohatou výzdobu a jsou zařízeny původním nábytkem, obrazy, porcelánem a dalšími umělecky i historicky cennými předměty.

2. okruh - Soukromá apartmá (výběrový okruh I.) - délka cca 60 minut
Prohlídka II. okruhu zahrnuje interiéry ve druhém patře zámku, tj. hlavní schodiště, halu nad schodištěm, malou chodbu, dětskou hernu, dětskou ložnici, pokoj guvernantky, pokoj pokojské, hostinský pokoj pro služebnictvo, pokoj u platanu, pokoj hraběnky Augusty Gabriely, pokoj hraběnky Marie Immaculaty, klenutý pokoj, modrý salon, zelený pokoj, ložnici pro hosty, velkou chodbu, pokoj hraběte Karla Bedřicha, pokoj hraběte Kuna Theodora, biliárový pokoj, chodbu k oratoři a oratoř. Všechny uvedené místnosti mají bohatou výzdobu a jsou zařízeny původním nábytkem, obrazy, porcelánem a dalšími umělecky i historicky cennými předměty.

3. okruh - Sklepy a zázemí (výběrový okruh II.) - délka cca 30 minut
Prohlídka III. okruhu zahrnuje bližší seznámení s historií a architekturou zámku před branou,  na nádvoří a ve středověkém sklepení. Následuje prohlídka prostor v přízemí, které byly kdysi určeny pro hraběcí personál, jenž zajišťoval každodenní chod zámku a panství. Jedná se o lokajnu (denní místnost pro personál), kuchyni pro služebnictvo, sklad hraběcích zavazadel a vrchnostenskou kancelář.

4. okruh - Zámek dětem (mimořádný okruh I.) - délka cca 25 minut

Zkrácená prohlídka pro děti prochází dvě zámecké knihovny, jídelnu, dětské a hostinské pokoje. Je zaměřena na nejmladší návštěvníky, děti do 10 let. Průvodce je civilně oblečen. Prohlídka probíhá zejména formou otázek. Prohlídky dětského okruhu odcházejí pouze v předem stanovené časy.

5. okruh - Prohlídka pro MŠ a I. a II. třídu ZŠ (mimořádný okruh II.) - délka cca 40 minut

Prohlídka i výklad je průběhem individuálně přizpůsobena potřebám malých návštěvníků. Pouze pro organizované a předem objednané skupiny.

6. okruh - Noční prohlídky zámku (mimořádný okruh IV.) - délka cca 60 minut

Zažijte atmosféru nočního zámku a nahlédněte do dob minulých.

7. okruh - Putování za renesancí (mimořádný okruh) - délka cca 60 minut

Speciální prohlídka běžně nepřístupných zámeckých prostor. Dozvíte se zajímavosti o stavebně historickém vývoji tohoto objektu a společně se projdeme po nejstarších částech původního Krajířovského pozdně gotického zámku. Mimo jiné uvidíte také běžně nepřístupné prostory, jako je východní sklep, místnost ve věži nebo zámecká půda.

Pro bližší informace využijte webové stránky zámku. Pro skupiny nutná rezervace.

MěsícDenČasPříznak
Duben So - Ne 10:00 - 16:00 otevřeno
Květen Út - Ne 10:00 - 16:00 otevřeno
Červen - Srpen Út - Ne 9:00 - 17:00 otevřeno
Září Út - Ne 10:00 - 16:00 otevřeno
Říjen So - Ne 10:00 - 15:00 otevřeno
Listopad - Březen -- zavřeno
III. Okruh otevřen pouze v květnu, červnu a v září o víkendech. V červenci a srpnu i v týdnu mimo pondělí. Pro skupiny nutná rezervace.

Vstupné

I. okruh
Plné vstupné:170,00 CZK
Dětské vstupné:70,00 CZK pro děti do 17 let
Studentské vstupné:140,00 CZK
Seniorské vstupné:140,00 CZK pro osoby nad 65 let
Děti do 6 let, držitelé průkazů ZTP do 18 let a ZTP/P, držitelé karet ICOM, ICOMOS, Asociace muzeí a galerií ČR, zaměstnaneckých průkazů NPÚ a novináři po předchozí akreditaci vstup zdarma.
II. okruh
Plné vstupné:170,00 CZK
Dětské vstupné:70,00 CZK pro děti do 17 let
Studentské vstupné:140,00 CZK
Seniorské vstupné:140,00 CZK pro osoby nad 65 let
Poznámka:Děti do 6 let, držitelé průkazů ZTP do 18 let a ZTP/P, držitelé karet ICOM, ICOMOS, Asociace muzeí a galerií ČR, zaměstnaneckých průkazů NPÚ a novináři po předchozí akreditaci vstup zdarma.
Děti do 6 let, držitelé průkazů ZTP do 18 let a ZTP/P, držitelé karet Asociace muzeí a galerií ČR, zaměstnaneckých průkazů NPÚ a novináři po předchozí akreditaci vstup zdarma.
III. okruh
Plné vstupné:100,00 CZK
Dětské vstupné:40,00 CZK pro děti do 17 let
Studentské vstupné:80,00 CZK
Seniorské vstupné:80,00 CZK pro osoby nad 65 let
Poznámka:Děti do 6 let, držitelé průkazů ZTP do 18 let a ZTP/P, držitelé karet Asociace muzeí a galerií ČR, zaměstnaneckých průkazů NPÚ a novináři po předchozí akreditaci vstup zdarma.
Děti do 6 let, držitelé průkazů ZTP do 18 let a ZTP/P, držitelé karet Asociace muzeí a galerií ČR, zaměstnaneckých průkazů NPÚ a novináři po předchozí akreditaci vstup zdarma.
Zámek dětem
Plné vstupné:90,00 CZK
Poznámka:Děti do 6 let, držitelé průkazů ZTP do 18 let a ZTP/P, držitelé karet Asociace muzeí a galerií ČR, zaměstnaneckých průkazů NPÚ a novináři po předchozí akreditaci vstup zdarma.
Přihlášení Cookies