Severočeské muzeum Liberec

Služby a vybavení: úschovna zavazadel (šatna), občerstvení Typ muzea: vlastivědné přírodovědné, výtvarné umění

mailLiberec

Masarykova 11, Liberec, 460 01

E-mail:muzeumlb@muzeumlb.cz
Web:www.muzeumlb.cz
Severočeské muzeum v Liberci patří mezi největší muzea v České republice. Založeno bylo v roce 1873 jako uměleckoprůmyslové muzeum a v českých zemích je nejstarším muzeem tohoto typu.
Krása + užitek
Expozice představuje chronologický vývoj evropského uměleckého řemesla a životního stylu středních a vyšších společenských vrstev od antiky přes středověk až po současnost.

Doteky severu: Přírodou Jizerských hor a Frýdlantska
Expozice představuje nejvýznamnější přírodní fenomény českého severu prostřednictvím dioramat. Výstavní prostory jsou doplněny o několik interaktivních prvků, pomocí nichž lze hravou formou získat dodatečné informace o příslušné problematice nebo pomocí dalších smyslů (sluch, hmat, čich) pocítit atmosféru světa zvířat.

Liberecké fragmenty
Expozice představuje dějiny města Liberce. Úvodní kapitolou je Zrod města, kdy stěžejním tématem je vývoj řemesel, nabytí městských práv a život na pozadí epidemií a válek. Následuje období bouřlivého 19. století s názvem Od městečka k metropoli severu, kdy ústředními motivy jsou pokrok a rostoucí sebevědomí města. Speciální sekci tvoří Divoký sever, kde jsou vystaveny exponáty z první světové války, z Muzea nacistického barbarství a završení představují předměty na hranici relikvií z roku 1968.

Fotografická galerie (pův. Kabinet fotografie)
Komorní výstavní prostor pro prezentaci autorských fotografií, historických fotografií regionu či  pohlednic. Expozice představí ve svém celku tisky, pozitivy, negativy a jiné práce z tohoto oboru v proměnných tematických výstavách.

Automatofony
Expozice představuje mechanické hudební automaty, z nichž většina je plně funkční, takže návštěvníci je mohou obdivovat nejen zrakem, ale i sluchem. Z vystavených exponátů jmenujme například pianoly (vyrobené v Liberci a blízkém okolí), dále pak orchestriony, polyfony, malé hřebíčkové strojky a flašinety.

Metelkův betlém
Jedinečný doklad betlemářského umění Západních Krkonoš, který v nedávné době prošel kompletní renovací. Jde o společné dílo Jáchyma Metelky (1825–1902) a jeho syna Václava (1866–1954). Betlém je široký tři a půl metru a je osazen 250 dřevěnými figurami, z nichž je více než třetina pohyblivých. Betlém je veřejnosti přístupný celoročně.

Filmy a seriály, které se v Severočeském muzeu natáčely

Jára Cimrman ležící, spící
Pět holek na krku
Prima sezóna
Genius - Albert Einstein

MěsícDenČasPříznak
všechny měsíce Po - zavřeno
Út - Ne 10:00 - 19:00 otevřeno

Vstupné

Vstupné
Vstupné je do 30.4.2022 dobrovolné.
1.12.2021 17:00

Vernisáž výstav PORIGAMI a Design Vánoc?!

Ve středu 1. prosince zahájíme v muzeu dvě nové výstavy. Výstava PORIGAMI - PRÁCE Z PAPÍRU ve vstupním vestibulu je průřezem prací designérky a architektky Terezy Hradilkové. Výstava DESIGN VÁNOC?! představí vánoční produkci současných designérů na pozadí ukázek historických přístupů k estetice tohoto specifického dekorativního předmětu.
Všechny akce
Přihlášení