Vandrování v kraji horníků

mailJiřetín pod Jedlovou

Telefon:+420 412 379 336
E-mail:info@jiretin.cz
Web:http://obecjiretin.cz
Přijeďte za výlety do oblasti, které se díky dávné historii přezdívá kraj horníků. Zavítejte do Jiřetína pod Jedlovou! Je to velmi půvabné městečko a zejména díky okolní, malebné krajině, zajímavým památkám a širokým možnostem využití volného času je celoročně vyhledávaným rekreačním střediskem. Z Jiřetína pak můžete vyrazit na procházku po Tolštejnském panství.

Poutavá místa v Jiřetíně pod Jedlovou a okolí

Hornické muzeum

Po dohodě v místním Informačním centru v Jiřetíně pod Jedlovou můžete navštívit Hornické muzeum, které se nachází v budově zdejší fary. Provedení této stavby patřilo v tehdejší době k nejhonosnějším objektům svého druhu v severních Čechách a její vzhled, preferující tzv. vilový stavební typ s mansardovou střechou, se nakonec stal závazný právě pro farní budovy.

Expozice muzea je rozdělena do dvou částí. Jedna část se zabývá historií dolování v Jiřetíně pod Jedlovou a přilehlém okolí, ve druhé části se připomínají dějiny hradu Tolštejn.

Provoz muzea zajišťuje informační centrum v Jiřetíně pod Jedlovou. V těsné blízkosti fary stojí kostel Nejsvětější Trojice, jehož původní stavba pochází z přelomu 16. a 17. století.

Hornická naučná stezka Údolí Milířky

Naučná (hornická) stezka Údolí Milířky je dlouhá 4,5 km a nabízí 8 turistických zastavení v údolí potoka Milířka (dříve Zlatý potok). Úvodní zastavení začíná v osadě Lesné. Střední částí údolí prochází linie geologické poruchy tzv. lužického přesmyku, která je spojená s výskytem rudních ložisek. Dosud známé štoly a zbytky jam dokládají, že s těžbou se v údolí Milířky započalo již před několika sty lety. Stezka zpřístupňuje množství dochovaných pozůstatků po průzkumných pracích a těžbě stříbrných rud, barevných kovů, pískovcových kvádrů a křemene. Jedna ze štol se stala evidovaným zimovištěm netopýrů.

Zastávky:

  • Štola U Knížecí studánky
  • Štola Milířka - štola je evidovaným zimovištěm netopýrů
  • Důl Berghaus
  • Lom Bergwerkloch
  • Lom v křemenné žíle
  • Lom na Čertově pláni
  • Lužická porucha
  • Šachta na Kozím hřbetu

Stříbrný Důl – Štola sv. Jana Evangelisty

O dolování a těžbě na Tolštejnském panství jste se možná dočetli v historických knížkách nebo při putování naučnou stezkou milířským údolím. Ve Stříbrném Dole se těžil nejprve galenit a chalkopyrit, později rudy s obsahem stříbra a mědi. Dolování však nebylo výnosné. Poslední pokusy o těžbu v tomto kraji skončily v roce 1910.

Štola sv. Jana Evangelisty, pro svůj nejdochovalejší stav, byla v roce 1935 otevřena pro veřejnost společně místním Spolkem pro cizinecký ruch a Horským svazem. Je zpřístupněna v celkové délce 320 m. Ročně ji navštíví cca 5,5 tis. návštěvníků. Štola je otevřena od května do září.

Z Jiřetína můžete podniknout i skvělé turistické túry na Křížovou horu, na rozhlednu Jedlovou nebo na hrad Tolštejn. 

Přihlášení Cookies