mailŽeleznice

Náměstí Svobody 1, Železnice, 507 13

Telefon:+420 493 532 934
Fax:+420 493 532 934
E-mail:mu@zeleznice.net
Web:www.zeleznice.net
Městečko Železnice leží asi 6 km severovýchodně od Jičína. Rozkládá se v malebné zvlněné krajině pod horou Tábor na severu a Zebínem na jihu.

První zmínky o Železnici pocházejí z 12. století, kdy tu vznikla původní osada při staré Hradecké cestě. Archeologické nálezy z okolí dokládají existenci prehistorického železářství, od kterého byl odvozen název obce. Původní jádro osady leží na západní straně městečka v blízkosti kostela sv. Jiljí, původně sv. Jana Křtitele.

Okolní naleziště rašeliny dala v roce 1904 podnět k založení lázní. V roce 1953 zde byla zahájena léčba dětí s poruchami hybnosti. Jako první lázně ve střední Evropě se lázně specializovaly na léčbu dětské mozkové obrny a na stavy po úrazech mozku. Roku 1911 byla Železnice povýšena na město Lázně Železnice.

Na jihu obce na vrchu Železný stával hrad. Dnešní podoba jádra města kolem pravidelného čtvercového náměstí pochází z výstavby po požáru roku 1826. Za vedení architekta J. Hetnera dostalo město jednotný empírový ráz s klasicistními vlivy. Na okrajích se zachovaly početné roubené chalupy z konce 18. století. Městské muzeum nabízí především národopisné a archeologické sbírky. Zajímavá je i expozice obrazů Františka Kavána. Pro své mimořádné kulturní památky byla Železnice v roce 1990 prohlášena Městskou památkovou zónou.

Informace o lázeňské léčbě
Přírodní léčivý zdroj: Rašelina
Předmět léčby: Nemoci nervové, zejména následky dětské obrny.

18.6.2022 20:00

Venkovní zábava

Hraje skupina Prorock Turnov.
Všechny akce
Přihlášení Cookies