Vesnická památková rezervace Vesec u Sobotky

Libošovice

Vesec u Sobotky, 506 01

Web:www.vesecusobotky.cz
Vesnická památková rezervace lidové architektury vyhlášená r. 1995. Ojediněle zachovaná česká okrouhlice - soubor 18 většinou roubených staveb, které představují různé typy usedlostí.

Povšechně tvoří sobotecký typ pojizerského roubeného domu. Vyznačují se dokonalou tesařskou prací. Jeho hlavním znakem jsou sdružená okna, ve většině průčelí jsou v původním stavu. Ozdobou návsi je nádherné dílo lidového umělce Josefa Zeman ze Žernova. Ve Vesci je od něho socha Nejsvětější trojice, kde Bůh otec klečí na zeměkouli, na dříku je reliéf sv. Starosty, dcery krále portugalského, kterou dal krutý otec ukřižovat, když se ráno probudila ozdobena plnovousem. Reliéf na soklu představuje další legendu, spojenou s osobou sv. Starosty.

Přihlášení Cookies