Exportní domy v Jablonci nad Nisou

Další historické památky: historické budovy

Exportní domy představují jabloneckou specialitu a odráží éru největšího hospodářského rozkvětu v 2. pol. 19. a v 1. pol. 20. století. Z této doby pochází většina architektonicky zajímavých budov v historizujících slozích, secesi a meziválečné moderně, které byly většinou sídlem bohatých exportérů.
V druhé pol. 20. století se Jablonci přezdívalo Rakouská Kalifornie. Jak z názvu vyplývá, tempo tehdejšího hospodářského růstu se podobalo americké Kalifornii a město odvádělo na daních do rakouské pokladny více, než tehdejší korunní země Dalmácie. Prudký hospodářský rozkvět se mimo jiné projevil právě na architektuře. Bohatí obchodníci si nechávali stavět reprezentativní sídla, která sloužila jako bydlení majitele firmy, často však byla zároveň kombinací reprezentativních i provozních prostor.
Mnoho dochovaných domů se nachází v Městské památkové zóně
Z nejvýznamnějších můžeme jmenovat např. bývalý exportní dům Gebrüder Mahla z r. 1878 v Jungmannově ulici č.p. 497, vedle kostela Dr. Farského, donedávna známý jako Dům nábytku. Bratři Jakob a Heinrich Mahla se věnovali vývozu skleněné bižuterie a krystalerie a tovární výrobě skleněných knoflíků ve Smržovce. Jejich úspěch byl veliký, o čemž svědčí i skutečnost,že jejich exportní dům navštívil v r. 1906 císař František Josef I. 
Na nároží ulic Podhorské a Jiráskovy stojí bývalá Česká eskomptní banka z r. 1924 od Maxe Kühna, postavená v neoklasicistním slohu. Nejedná se sice o exportní budovu, ale je nepřehlédnutelnou součástí celého prostoru náměstí Dr. Farského. Méně nápadnou, neorenesanční budovou s prvky expresionismu, je exportní dům C.A. Schmidt od architekta Oskara Baudische. Výstavba včetně přestaveb probíhala mezi lety 1834 - 1931 a objekt je označen za jeden z nejzajímavějších meziválečných modernistických objektů ve vnitřním městě. 
Přihlášení