Zámeček Pachtů z Rájova

Další historické památky: historické budovy

Jablonné v Podještědí

Zdislavy z Lemberka 335, Jablonné v Podještědí, 471 25

Zámeček Pachtů z Rájova je rokoková stavba pocházející z doby kolem roku 1770. Jedná se o bývalou stanici jízdní pošty.

Pamětní deska zde připomíná Napoleonův pobyt v Jablonném v roce 1813. Na nároží je umístěn raně barokní Sloup Nejsvětější Trojice z roku 1682.

Přihlášení Cookies