Wyszukiwanie

Zamki i ruiny: Ruiny

Koberovy

Zbirohy, Koberovy, 468 22

Gród Zbirohy stał wysoko nad Jizerą koło wsi Rakousy, gdzie rzeka tworzy wielkie zakole. Zbirohy są jednym z mała grodów szlacheckich z okresu Wacława IV. W tym czasie bowiem rozwój czeskiej architektury zamkowej zmierzał do zapewnienia wygodnego mieszkania a tendencje te uwidocznione są w rozwiązaniu grodu Zbirohy.

Resztki murów i piwnic wskazują, że był to zamek mniejszego znaczenia, który był zawsze w cieniu niedalekiego Hrubego Rohozca. Do dnia dzisiejszego dochowały się fragmenty murów o wysokości prawie 10 m oraz podziemia, częściowo wyciosane w skale. Przy wejściu na zamek znajduje się również reszta baszty a obok pałacu cysterna na wodę.

Położenie: 5 km na północny wschód od Turnova Zamek jest dostępny dla zwiedzających.

Zaloguj się Cookies