Wyszukiwanie

Szlak pielgrzymkowy Via Sacra

Jablonne v Podjestedi

Jablonné v Podještědí, 471 25

Szlak wiodący po jedynych w swoim rodzaju zabytkach sakralnych na styku trzech krajów - Niemiec, Polski i Czech.

Via Sacra jest nowym szlakiem turystycznym po starym regionie kulturowym. Wiedzie po poszczególnych budowlach sakralnych i klejnotach artystycznych rozmieszczonych na styku trzech krajów - Niemiec, Polski i Czech. Święta droga przebiega przez Górne Łużyce, Dolny Śląsk i północne Czechy wykorzystując stare szlaki handlowe i pielgrzymkowe. Po rozszerzeniu Unii Europejskiej na wschód można znowu odkrywać region, który na wiele lat popadł w zapomnienie.

Dzięki Via sacra ożywia się tysiącletnia historia kultury i kultu religijnego Europy środkowej. Architektura i sztuka sakralna, legendy, wydarzenia i osobistości rangi europejskiej świadczą o trwającym całe stulecia współżyciu Niemców, Serbów Łużyckich, Polaków i Czechów na tym obszarze po obu stronach rzeki Nysy.

Szlak „Via Sacra“ ze swymi Stacjami jest kontrastem dla codzienności, napiętnowanej stresem, pośpiesznym trybem życia i obawami. Kto podda się szczególnemu oddziaływaniu zabytków sakralnych, ten w tych tak kulturowo i historycznie ważnych miejscach wyciszenia i powagi odnajdzie spokój, równowagę oraz wewnętrzne skupienie. Niezależnie, czy jest chrześcijaninem, czy kimkolwiek innym.

1. Wielka Zasłona Wielkopostna z Żytawy 1472, Mała Zasłona Wielkopostna z Żytawy 1573

2. Muzeum przyrodnicze zamku i klasztoru Ojvín (Oybin)

3. Jednota braterska w Herrnhut

4. Kościół wiejski w Cunewalde

5. Katedra Św. Piotra ze skarbcem katedralnym w Bautzen

6. Opactwo cysterek, St. Marienstern, Panschwitz-Kuckau

7. Święty Grób, droga krzyżowa i kościół ewangelicki Św. Piotra i Pawła, Görlitz

8. Opactwo cysterskie Szpital klasztorny St. Marienthal Ostritz

9. Kościół p.w. Ducha Świętego w Jaworze

10. Zespół opactwa cysterskiego Kreszów

11. Kościół w Karpaczu

12. Kościół Miłosierdzia Bożego Świętego Krzyża w Jeleniej Górze

13. Kościół Nawiedzenia Marii Panny w Hejnicach

14. Komandoria Joannitów św. Zdzisławy w Českém Dubu

15. Kaplica św. Anny w miejscowości Mnichovo Hradišti

16. Bazylika św. Wawrzyńca i św. Zdzisławy, Jablonné v Podještědí

Zaloguj się Cookies