Wyszukiwanie

Trasa okrężna „Trávníky“

Trasa okrężna „Trávníky” w miasteczku Železný Brod wprowadzi nas w atmosferę dawnych czasów - ; idąc nią podziwiać możemy drewniane i murowane domy należące do kompleksu zabytkowych zabudowań „Trávníky”.

Zobaczymy wiele przykładów architektury ludowej (domy zrębowe), klasycystyczne obiekty murowane, piaskowcowe fontanny i studnie... Stare drewniane domki, między którymi poprowadzi nas trasa, nie mają już co prawda krytych strzechą dachów, ale typowe małe okienka i przyległe ogródki są w większości oryginalne. Železný Brod znany jest też z tradycji szklarskich, nazywany bywa nawet miasteczkiem szkła. Warto odwiedzić któryś z warsztatów i na własne oczy zobaczyć umiejętności miejscowych mistrzów - szklarzy.

Punkt wyjścia: plac Malé náměstí, Železný Brod

Przebieg trasy: trasa okrężna Poznávací okruh „Trávníky”
Atrakcje na trasie: Běliště - wystawa muzeum miejskiego Železný Brod, Muzeum Miejskie /
Městské muzeum Železný Brod, kościół św. Jakuba Większego / kostel sv. Jakuba Většího, szklarska szkoła SUPŠS Železný Brod
Gastronomia: Železný Brod

Zaloguj się Cookies