Wyszukiwanie

Ścieżka edukacyjna i ścieżka rowerowa bitwy 1866 Mimoň–Boseň

Mnichovo Hradiste

Mnichovo Hradiště

Ścieżka edukacyjna prowadząca przez tereny Parku Krajobrazowego Czeski Raj, należące do gminy Mnichovo Hradiště, przybliża piękno natury oraz wiadomości z naszej odległej historii. Ścieżka edukacyjna Mimoň–Kuřívody skręt na Osečna–Ševčín–Klášter Hradiště nad Jizerou–Mnichovo Hradiště–Boseň, została poświęcona wydarzeniom wojny prusko-austriackiej z 1866 roku.

Liczba przystanków: 11 przystanków
Długość trasy: 34 km
Czas zwiedzania: 7 - 8 godzin 

Ścieżka to pętla, która zaczyna się w miejscowości Mimoň koło kompleksu Boží hrob i kończy się w miejscowości Boseň, na parkingu pod zamkiem Valečov. Podstawowa wersja trasy Mimoň–Boseň ma 34 km, odcinek Mimoň–Osečná 20 km, a odcinek Osečná–Mnichovo Hradiště - 28,5 km. Ścieżka prowadzi po oznakowanych szlakach turystycznych i ścieżkach rowerowych lub po ścieżkach polnych. Ścieżka edukacyjna oprowadza turystów po najważniejszych zabytkach bitw z 1866 roku i jest ułożona zgodnie z chronologią wydarzeń historycznych, poczynając od starcia pod miejscowością Kuřívody w dniu 26 czerwca 1866 roku, drugiej potyczki tego dnia - pod miejscowością Český Dub, aż po bitwę pod Mnichovo Hradiště 28 czerwca 1866.

Cała trasa obejmuje 11 tablic edukacyjnych i łączy odcinek Mimoň–Boseň z istniejącą ścieżką po polu bitwy pod Jičínem. Każdy turysta może dowiedzieć się tu, jakie były przyczyny, przebieg i skutki wojny prusko-austriackiej z 1866 roku. Poszczególne przystanki poświęcone są przede wszystkim wydarzeniom z samych bitew, opisują wydarzenia w poszczególnych miejscach pola bitwy, przybliżają oręż, zbroje i taktykę poszczególnych armii. Turysta może dzięki temu lepiej poznać ważne postacie wojny 1866 roku oraz osoby, które opiekują się zabytkami z 1866 roku.

Wojna prusko-austriacka 1866, a następnie wojna prusko-francuska w latach 1870-1871 na wiele lat ukształtowały nową równowagę polityczną w znacznej części Europy i wpłynęły zasadniczo na dzieje świata, powodując przeniesienie głównych walk na Bałkany i do kolonii. Wojna 1866 roku przesądziła również o losach samej Austrii, która utraciła swój ekskluzywny status mocarstwa w Europie Środkowej i została zmuszona do kolejnych rewizji swojego systemu politycznego, a także - do podjęcia istotnej decyzji w sprawie ugody z Węgrami. Powstanie dualistycznych Austro-Węgier w 1867 roku nastąpiło jednak bez wiedzy i zgody przedstawicieli pozostałych, zwłaszcza słowiańskich ziem, i oznaczało odejście od wszystkich koncepcji federalizmu narodowościowego czy historyczno-prawnego. Był to początek definitywnego rozdźwięku między narodami „panującymi“ i „podporządkowanymi“ w monarchii, którego kulminacją był rozpad tego państwa w 1918 roku, a później – narodziny wielu państw, w tym - Czechosłowacji. Ścieżka edukacyjna powstała w 2009 roku z inicjatywy Komitetu na rzecz Zachowania Zabytków Wojennych 1866 (czes. Komitét pro udržování památek z války roku 1866) we współpracy z gminami Mimoň, Osečná, Ralsko, Rokytá, Klášter Hradiště n. J., Mnichovo Hradiště i Boseň.

 
Zaloguj się Cookies