Frýdlant - Višňová

Frýdlant

Die Streckenlänge: cca 11 km

Der Trassenverlauf: Frýdlant – Resslerův vrch (Berg) – Bulovský potok (das Bach) – Poustecká obora (Wildpark) - Poustka – Višňová
Anmeldung Cookies