Aktuality

Mezinárodní den archeologie v Českém ráji

MDA v Českém ráji 2021 jas

V sobotu 30. října se u příležitosti Mezinárodního dne archeologie uskuteční exkurze Archeologie Příhrazských skal.

Mezinárodní den archeologie je oslavou archeologie a nadšení z objevování. Každoročně v říjnu tak napříč celým světem probíhají různé akce přibližující archeologii široké veřejnosti.

Poprvé byl svátek archeologie slaven v USA v roce 2011, od roku 2014 se pravidelně koná i v České republice.


20.10.2021 14:38:52 | přečteno 305x | romana.proskova | Celý článek
 

Revalidace značky Globální geopark UNESCO Český ráj

Revalidace UNESCO zastita hejtmana LK

Ve dnech 24.10. - 28.10. 2021 zavítají do Geoparku UNESCO Český ráj paní Kristin Rangnes, prezidentka sítě evropských geoparků z norského geoparku UNESCO Gea Norvegica a paní Elena Mateo ze španělského geoparku UNESCO Ostrovy Lanzarote a Chinijo. Obě dámy byly nominovány pařížským sekretariátem Globálních  geoparků  UNESCO, aby vykonaly revalidační misi v Geoparku Český ráj, který jako jediný v České republice nese značku UNESCO. Revalidace se uskutečňuje každé čtyři roky a geopark UNESCO musí prokázat, že plní podmínky, které tato značka vyžaduje.15.10.2021 16:23:12 | přečteno 328x | romana.proskova | Celý článek
 

Ukliďme si Český ráj

Uklidme si Cesky raj

Tento víkend 16. - 17. 10. proběhne již 24. ročník tradiční akce Ukliďme si Český ráj společnosti Outdoor Discovery, která je jedním ze zakladatelů Geoparku Český ráj o.p.s.

14.10.2021 15:32:23 | přečteno 250x | romana.proskova | Celý článek
 

Klokočské skály aneb oblíbené povídání V. Zieglera na říjen

Klokocske skaly foto V Ziegler

Skalní město Klokočské skály se rozkládá mezi Podloučkami, Klokočím, Rotštejnem, Chutnovkou, Záholicemi a Rohlinami.  Je to rozsáhlé pískovcové skalní město se zbytky  reliktních borů na hranách skal. Nesouměrný hřbet ze svrchněkřídových pískovců se vyznačuje velikou skalní členitostí. Zdaleka nápadným útvarem je asi 2 km široká skalní stěna v čele kuesty nad obcí Klokočí, z níž je vyčleněno několik samostatných pískovcových věží.  Plošinu brázdí skalnaté rokle. Na jižním okraji je zahlouben Rotštejnský důl se zříceninou hradu Rotštejn a osou plošinatého týlového svahu kuesty pak prochází Zelený důl s řadou bočních roklí. Ve skalních stěnách vzniklo několik desítek pseudokrasových výklenků a jeskyní. K největším z nich patří Postojná. Některé tyto jeskyně jsou významné i z archeologického hlediska.2.10.2021 18:03:45 | přečteno 311x | romana.proskova | Celý článek
 

Premiéra videospotu o Globálním geoparku UNESCO Český ráj

Marianska vyhlidka Ludek Antos

Dne 8. 9. 2021 se v Kulturním centru Střelnice v Turnově uskutečnila slavnostní premiéra videospotu o Globálním geoparku UNESCO Český ráj. Videospot bude reprezentovat v prosinci 2021 Český ráj na 1. mezinárodním filmovém festivalu Globálních geoparků UNESCO v Koreji. Při této příležitosti prezentoval Geopark Český ráj svou činnost, nové projekty a přínos Geoparku Český ráj pro region. 

9.9.2021 15:10:45 | přečteno 296x | romana.proskova | Celý článek
 

Trosky aneb oblíbené povídání V. Zieglera na září

Trosky od východu (2)

Pro mne jsou Trosky symbolem Českého ráje. Mám je prostě rád, neboť bez nich by tento kraj byl jenom poloviční. Dva sopouchy nefelinického bazanitu a komínové brekcie pro geology a hlavně petrografy, pro nás dva sopečné pozůstatky čediče, vypínající se jako dva prsty zdvižené k přísaze, že se vrátí. Kdo? Inu, někdo říká, že ďábel, jiný zase o bohu či bozích hovoří a ještě jiný si myslí, že Keltové, národ, který v české kotlině žil dlouhou řadu století, než se postupně smísil s Germány a později i se Slovany a, bozi vědí, s kým ještě.


2.9.2021 18:00:22 | přečteno 337x | romana.proskova | Celý článek
 

Dobrovolníci z Německa v Geoparku UNESCO Český ráj

doborovolnici 1

Od poloviny května 2021 pobývají v Geoparku UNESCO Český ráj v rámci dobrovolnické činnosti v oblasti kultury dva studenti vyslaní Německou komisí pro UNESCO: Leon Brueggemann, student Univerzity aplikované vědy v Hamm-Lippstadtu se specializací Monitorování životního prostředí a forenzní chemie a Analýzy environmentálních a nebezpečných látek a Rudolph Lückert z Univerzity Bauhaus ve Výmaru se specializací Stavitelství a Vizuální komunikace. Jejich dobrovolnická práce se chýlí ke konci a níže zprostředkováváme jejich dojmy z pobytu v Geoparku Český ráj:

Foto zleva doprava: Rudi, Blanka Nedvědická (ředitelka Geoparku Český ráj) a Leon 
16.8.2021 19:02:36 - aktualizováno 16.8.2021 19:11:15 | přečteno 298x | romana.proskova | Celý článek
 

Pozvánka na exkurzi do Příhrazských skal, informace v letáku, nutná rezervace

Pozvánka Příhrazy srpen 2021 jas

Přihlášení přes rezervační systém na webu i facebooku:

REZERVACE
Registrace účastníků nejpozději den před termínem exkurze. Přímý vstup do rezervačního systému:

3.8.2021 15:11:41 | přečteno 282x | romana.proskova | Celý článek
 

Jíva aneb oblíbené povídání V. Zieglera na srpen

minerál 3 089

Návrší s vrcholem /kóta 568 m.n.m./ severně asi 1 300 m od kóty 442 m.n.m. při severním okraji Roškopova se jmenuje Jíva. Na svazích návrší jsou přirozené výchozy melafýrů, jsou také ve vrcholové partii návrší, místy zarůstající, leč velmi dobře patrné na mnoha místech. 


1.8.2021 14:34:51 | přečteno 438x | romana.proskova | Celý článek
 

Nová geologická expozice představí Geopark UNESCO Český ráj

Geopark Cesky raj expozice vizualizace

V rámci česko-polského přeshraničního projektu "Popularizace geologických fenoménů Euroregionu Nisa" z Fondu malých projektů vznikne před Kamenářským domem u Muzea Českého ráje v Turnově geologická expozice Geoparku UNESCO Český ráj, jediného geoparku UNESCO v České republice. Vedoucím partnerem projektu je nezisková společnost Geopark Český ráj o.p.s., partnery projektu Město Turnov, Město Złotoryja (PL) a aspirující Geopark UNESCO Krajina vyhaslých vulkánů (PL). Rozpočet geologické expozice v Turnově je 1 033 000 Kč, dotace z EU činí 690 000 Kč. Termín dokončení: říjen 2021. 29.7.2021 15:20:17 | přečteno 374x | romana.proskova | Celý článek
 
< předchozí 1 [...] 5 [...] 14 další >
Přihlášení Cookies