Vápeník

Skalní defilé
Turnov

Západně od obce Dolánky vycházejí na zhruba 20 m vysokém a 350 m dlouhém defilé podél silnice a podél železnice na povrch pískovce svrchní části jizerského souvrství. Tyto jemnozrnné horniny se usazovaly v mělkém mořském prostředí, kde docházelo ke karbonátové sedimentaci. Jsou proto v čerstvém stavu silně vápnité, což zapříčiňuje jejich větší odolnost vůči zvětrávání a tvorbu relativně strmých svahů. Takovéto pískovce jsou obvykle označovány jako kalianasové, pro výskyt drobného mořského raka Callianassa antiqua. Nacházejí se v nich však i jiné zkameněliny, např. schránky nebo úlomky schránek měkkýšů.

Fotogalerie

59_Vapenik

59_Vapenik

 
 
Přihlášení Cookies