Kost

Hrad
Mladějov

Zachovaný gotický hrad najdeme na pískovcové skále, je však na rozdíl od většiny jiných hradů ukryt v místě styku tří údolí - Plakánku, Prokopského a Černého rybníka. Podloží a okolí hradu je tvořeno středně zrnitými, slabě silicifikovanými křemennými a kaolinitickými pískovci svrchní části teplického souvrství. V nich byla boční erozí drobných vodních toků vyhloubena kaňonovitá údolí se skalními defilé v délce několika kilometrů, na kterých lze dobře pozorovat různou litologii, klinoformy a mikroreliéfní útvary (voštiny, římsy apod.). V nadloží pískovců jsou zachovány mladší slínovce a vápnité jílovce březenského souvrství, díky kterým se na hranách údolí vytvářejí četná pěnovcová tělesa. Severozápadně od hradu se nachází vrch Kozlov s nevelkým skalním městem

Fotogalerie

24_Kost foto Ludek Antos

24_Kost foto Ludek Antos

 
 
Přihlášení Cookies