3D mapování pískovcových útvarů v Geoparku UNESCO Český ráj pomocí UAV a DSLR fotogrammetrie

3D model detail

V říjnu 2022 v Geoparku UNESCO Český ráj studenti z University Brémy (Německo) Annika Herbers, Marina Kluth, Julian Mundl realizovali výzkum pro geovědní magisterskou práci na téma: "3D mapování pískovcových útvarů v Geoparku UNESCO Český ráj pomocí UAV a DSLR fotogrammetrie". Pro tento projekt zvolili pískovcové útvary v Prachovských skalách. Za tímto účelem byly pořízeny snímky vybraných pískovcových věží a stěn pomocí dronu a ručně DSLR fotoaparáty. Data pořízená v terénu Geoparku Český ráj zpracovali po návratu na univerzitu a práci úspěšně obhájili dne 27.11.2022. 

Výstupy projektu poslouží především v oblasti výzkumu, cestovního ruchu a vzdělávání. V rámci výzkumu lze pomocí tohoto modelu provádět vizuální geologické hodnocení. Například lze klasifikovat sekvenční stratigrafické prvky nebo lze monitorovat účinky povětrnostních vlivů a eroze. Pro cestovní ruch budou výsledky sloužit k propagaci geoparku a můžou být například integrovány do online geoprůvodce nebo virtuální prohlídky území. Zajímavé můžou být výstupy projektu i pro horolezce, kteří si v modelu mohou dopředu naplánovat své cesty na skalních stěnách. Výsledky projektu mohou být použity rovněž pro vzdělávací geologické programy a například převedeny do virtuální exkurze nebo jednoduše použity jako výukový a učební materiál.

Použitá fotogrammetrická metoda vytváří trojrozměrný pohled na objekty pomocí velkého množství překrývajících se obrázků z různých úhlů. Prostřednictvím tohoto měření obrazu lze určit polohu a tvar pískovcových útvarů a následně popsat obsah pomocí interpretace obrazu. Pro fotogrammetrické zpracování snímků byl použit software Agisoft Metashape Professional Edition (Agisoft LLC), v rámci kterého byly snímky v různých pracovních krocích kontrolovány, orientovány a korigovány. Jako meziprodukty bylo možné generovat bodová mračna a sítě s různými charakteristikami, které tvoří základ pozdějších finálních produktů. Konečným výsledkem je 3D model s rozměrem plochy 117,2 x 148,0 m, který reprodukuje pískovcové věže s rozlišením 2,21 mm/pixel. Kromě toho byl vytvořen digitální elevační model (DEM) s rozlišením 8,84 mm/pixel a georeferencovaná ortomozaika s rozlišením 2,21 mm/pixel.
Vytvořeno 13.12.2022 15:43:25 | přečteno 417x | romana.proskova
Přihlášení Cookies