Bozkovské prameny aneb oblíbené povídání V. Zieglera na březen

kramářova vyvěračka

Na severním okraji obce Bozkov se nacházejí Bozkovské dolomitové jeskyně. V obci se nachází studánka U Matičky ( 475m n.m). Kousek za obcí se nachází Pramen bozkovského vodovodu ( 503m n.m.). Dnes značně zanedbaný odtok z pramene, který byl po mnoho desítek let jediným zdrojem vody pro Bozkovský vodovod. Jeho vydatnost však nestačila nárokům obce a proto byl na konci 20. století postaven vodojem na Vrabčím rynku nad hřbitovem a k němu vybudován přivaděč vody z Kramářovy vyvěračky od bozkovských jeskyní. Pramínek vytéká v kopřivách pod polní cestou z Bozkova do Jesenného a Roztok, ani ne 200 m za posledním domem. Vede kolem něj modrá turistická značka a cyklostezka.V blízkosti Bozkovských jeskyní se nachází Kramářova vyvěračka (434m.n.m.). Kramářova vyvěračka s vydatností 1 - 1,5 l/s odvodňuje Bozkovské dolomitové jeskyně. S jeskyněmi je propojena přes neprůchozí sutě. Jednotná hladina podzemních jezer v jeskyních je uměle udržována na kótě 440 m n.m. (5 m pod původní úrovní). Vlastní výtok z vyvěračky je o něco níže. Nachází se v lese, pár desítek metrů pod provozní budovou jeskyní. Část vody vyvěračky je jímána jako zdroj pro bozkovský vodovod.

Všechny tyto prameny jsou považovány za geologické lokality národního významu a hydrogeologické lokální zajímavosti. 

Na povrchu se místo původní květnaté bučiny s habrem a javorem nachází smrčina s modřínem a břízou. Na jaře se objevuje bohatý porost bledule jarní (Leucojum vernum).

V jeskyních se vyskytuje několik druhů netopýrů – netopýr velký (Myotis myotis), netopýr ušatý (Plecotus auritus), netopýr černý (Barbastella barbastellus) a vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros).

Zdejší prameny jsou ovšem také zajímavé z hlediska kulturního. Kaple a studánka „U Matičky“ v Bozkově je místo, kde u nynější kaple vyvěrá pramen chutné vody. Po třicetileté válce, v době, kdy k bozkovské Madoně začaly putovat davy poutníků, se začala prameni připisovat uzdravující síla. V kapli, kterou nechala vystavět obec v roce 1900, je umístěna socha Panny Marie.

Rozhodně zdejší prameny a pamětihodnosti stojí za to, abyste je navštívili.

Václav Ziegler

 


Vytvořeno 1.3.2023 17:44:08 | přečteno 511x | romana.proskova
Přihlášení Cookies