Brusnické vrstvy u Šárovcovy Lhoty aneb oblíbené povídání V. Zieglera na červen

brusnické vrstvy u Šárovcovy Lhoty   arkóza s valouny (2)

Západně a jižně od Lázní Bělohradu teče říčka Javorka. V tom čase (rok 1970 a potom roky 2006 – 2012) jsem se zajímal v rámci svého sběrného území Muzea Českého ráje v Turnově i o území, ve kterém vystupovala souvrství podkrkonošského permokarbonu. A potom, v těch pozdějších letech, jsme plánovali s kolegou RNDr. Tomášem Řídkošilem rozšíření Geoparku Český ráj i na Bělohradsko...

(Pozn.: Lokalita je mimo Geopark, ale podobné vrstvy jsou i v Geoparku Český ráj  (např. u Kumburku). Lokalita u Šárovcovy Lhoty je lépe viditelná.)
Tam, přibližně 900m jižně od Libína se nachází skalní výchozy ve stráni na levém břehu Javorky, vysoké až kolem 10m. Jsou zde odkryty horniny karbonu. Navíc karbon mezi Ostroměří a Šárovcovou Lhotou je typovou lokalitou brusnických vrstev kumburského souvrství (karbon, westphal D – kantabr). Středně zrnité a hrubozrnné arkózovité pískovce až arkózy obsahují v sobě polohy slepenců. Ty tvoří kolem 1m mocné vrstvy valounů nahloučených ve vrstevních plochách ("šňůrovité" polohy). Bazální plochy slepencových poloh bývají ostré, nerovné. Arkózy jsou masivní, někdy tlustě lavicovité, místy šikmo zvrstvené. 

Lokálně obsahují slabé vložky slídnatých písčitých prachovců. V jižní části výchozu je ve skále kmen araukaritu o průměru asi 35cm. Jde o fluviální uloženiny, jejichž klastický materiál byl pravděpodobně transportován od jihu. Zajímavostí jsou zde nálezy araukaritů (prokřemenělých dřev tehdejších stromů) a v jednotlivých vrstvách lze pozorovat i jejich typické zvrstvení. To je uspořádání sedimentárního materiálu uvnitř vrstvy; ta se může skládat z různě uspořádaných vrstviček nebo tzv. lamin, nebo z dílčích vrstevních jednotek, z nichž každá se dále skládá např. z různě ukloněných různorodých tenkých poloh usazeného materiálu. A protože jde o geologickou typovou lokalitu, zasloužila by si tato i ochranu podle zákona. 

Rád jsem na tu lokalitu chodíval pěšky z Lázní Bělohradu, ale naposledy mě tam kolega Řídkošil zavezl autem. Pohled na zdejší usazené horniny stojí opravdu za to, zde si jeden uvědomí, jak krásně se dá číst v horninové kronice Země.

Václav Ziegler


Vytvořeno 11.6.2021 16:14:38 | přečteno 402x | romana.proskova
Přihlášení Cookies