Dráčov - les Ředice aneb oblíbené povídání V. Zieglera na květen

analcim 2

Mezi Dráčovem, Morcinovem a Peklovsí na východě a Holenicemi, Jivany a Svatým Petrem se Šidloby na západě je les Ředice. Chcete-li ho navštívit, stačí, když zajedete do některých z vyjmenovaných míst, a zbytek dojdete pěšky. Ostatně les je tak blízko, že když opustíte poslední domky obce, jste tam. Součástí lesa Ředice je i zřícenina hrádku Kozlov na stejnojmenném vrchu. O jeho vzniku není zpráv a pobořen byl v roce 1442 a na jeho místě vzniklo hradiště s náspem i hlubokým příkopem, jenže i z toho hradiště se nakonec zachovaly jen základy, malý zbytek zdiva a ve skále vytesaný otvor, který je dnes zavalen. Les Ředice se rozkládá na svazích vrchů podhorské skupiny hory Tábor u Lomnice nad Popelkou. Hora Tábor, stejně jako i další vrchy této podhorské skupiny Kámen, Dráčov, Morcinov, Košov a Kozlov, je budována melafyry (bazaltová hornina), které vznikly během sopečné činnosti v mladších prvohorách (počátkem permu). 

V lese Ředice, na jižním svahu vrchů Dráčov a Morcinov, se nacházejí velké balvany melafyrů, které obsahují velké dutiny po unikajících plynech, vznikajících při tuhnutí magmatu. Druhotně byly tyto dutiny vyplněny zajímavou mineralogickou paragenezí. Vedle křemene a jeho barevných odrůd a chalcedonů se zde nacházejí velké krystaly kalcitu a zeolity (stilet, apofylit, heulandit). Za zmínku stojí i nálezy velkých krystalů načervenalého analcimu, v dutinách narostlé jednotlivě a o velikosti i několika centimetrů. Jsou téměř ideálně vyvinuty v charakteristických čtyřiadvacetistěnech. 

Jejich nálezy pocházejí z konce třicátých let minulého století a jsou vystaveny v Muzeu Českého ráje v Turnově. O třicet let později jsem tam ještě nacházel menší exempláře, tak kolem 10 mm velké, dnes je většina melafyrových balvanů překryta mechem, ale i tak může mít člověk štěstí. Zajímavé a pěkné mohou být tké geody s ametystem či záhnědou, které se na svazích také nacházejí. Svahy Dráčova v lese Ředice jsou bezesporu velmi zajímavou mineralogickou lokalitou Českého ráje a za zhlédnutí stojí. I kdybyste tam našli vzácné druhy hub, bezobratlé fauny či slyšeli hlas krkavce nebo ořešníka kropenatého, kteří zde hnízdí.

Václav Ziegler Vytvořeno 2.5.2021 9:50:23 - aktualizováno 2.5.2021 9:51:11 | přečteno 504x | romana.proskova
Přihlášení Cookies