HOROLEZECTVÍ – Z ČESKÉHO RÁJE NA VRCHOLY SVĚTA

muzeum12
A je to tady!!! Muzeum Českého ráje v Turnově otevřelo v sobotu 7. září 2019 novou stálou expozici muzea 
„Horolezectví – Z Českého ráje na vrcholy světa“.


Po několika letech spojených s přípravou a čtyřech letech vlastní realizace, tj. demolicí galerie, výstavbou nové budovy, řešením interiéru a instalací exponátů, monitorů, dataprojektorů a další audiovizuální techniky, celou řadou jednání a papírování, se dostavil dlouho očekávaný výsledek.  Expozice Horolezectví – Z Českého ráje na vrcholy světa je hotova a její slavnostní otevření se uskutečnilo v sobotu 7. září ve 14 hodin v atriu muzea za účasti vedení Libereckého kraje, zástupců Města Bad Shandau – partnera projektu, Města Turnov, horolezecké obce a dalších vzácných hostů.  

Vladimíra Jakouběová, ředitelka muzea k otevření expozice dodala: „Realizací nové expozice se Muzeum Českého ráje pro některé z nás stalo místem splněných přání a jednoho z velkých snů. Ten se sice v průběhu realizace někdy měnil v noční můru a nejen mě, ale všem, kteří se na realizaci podíleli, přinesl mnoho bezesných nocí. Ale tak už to s naplňování snů bývá. O tom ví své ti, kteří podobné sny a přání mají, a kteří se hlavně nevzdávají. Jsou urputní tak, že přidělávají lidem ve svém okolí vrásky a šediny, ale na druhou stranu, tím, že to nevzdají, činí sobě a hlavně jiným radost. A já doufám a taky si to moc přeji, aby radost z otevření nové expozice, kterou turnovské muzeum splácí dluh jednomu z největších fenoménů Českého ráje, návštěvníci, kteří k nám zavítají, sdíleli s námi.“  

Realizace expozice Horolezectví, která je prozatím největším a nejsložitějším projektem v historii Muzea Českého ráje, a to jak svou velikostí, tak rozsahem prací, významně doplní stálou nabídku pro návštěvníky. Ti se mohou těšit nejen na moderně a netradičně koncipované interiéry původní galerie muzea, ale i na nové odpočinkové zóny v atriu muzea, které postupně naplní doprovodné programy pro děti i pro dospělé, pro horolezce, pamětníky, i pro ty, kteří se o tento sport jenom zajímají.  Nosným prvkem nové atraktivní části muzea, která je nejen svým námětem, ale i architektonickým řešením v rámci České republiky jedinečná, je geometrická polygonní struktura, která vytváří analogii skalního města, ale zároveň plně respektuje původní umístění velkoplošné malby Mikoláše Alše „Pobití Sasíků pod Hrubou Skálou“.  Návštěvník tak v bezprostřední blízkosti tohoto obrazu pomyslně stoupá stylizovanou krajinou, a kromě její struktury vnímá pomocí textů, fotografií, exponátů  a audiovizuálních efektů důležitá sdělení a příběhy. Tímto řešením se autorům projektu podařilo nejen maximálně využít daný prostor, ale zároveň vytvořit novou platformu pro muzejní edukaci a zábavu, jejíž obsahová náplň zcela přirozeně vychází z významné tradice našeho regionu.  Chcete-li se tedy o Horolezectví v Českém ráji dozvědět více, chcete-li se projít po naší via ferratě, přijďte.  Těšíme se na Vás.  

Nová expozice muzea „Z Českého ráje na vrcholy světa“ byla realizována za významné podpory Libereckého kraje v rámci projektu “Pro horolezce neexistují hranice”, spolufinancovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020.  

Horolezectví – Z Českého ráje na vrcholy světa
Exposition des Bergsteigens – Vom Böhmischen Paradies bis zu den Gipfeln der Welt

Muzeum Českého ráje v Turnově / Museum des Böhmischen Paradieses in Turnov

Partneři / Partner: Liberecký kraj, Město Bad Schandau 
Ideový záměr projektu / Ideenvorhaben des Projekts: PhDr. Vladimíra Jakouběová
Scénář expozice / Ausstellungsszenario: Mgr. Alžběta Kulíšková a Mgr. David Marek
Architektonické řešení / Architektonische Gestaltung: Ateliér Hipposdesign, Praha a Ing. Zdeněk Sláma
Design expozice / Ausstellungsgestaltung: Ateliér Hiposdesign
Inženýring a prováděcí dokumentace / Engineering und Ausführungsunterlagen: Profes projekt, s. r. o.
Generální dodavatel stavby / Hauptlieferant des Bauwerks: Termil, a. s.
Realizace interiéru / Innenausbau: „M plus“, spol. s r. o.
Grafické řešení / Grafische Lösung: Ateliér Hipposdesign a Jaroslav Turek
Odborná konzultace / Fachberatung: Tomáš Flanderka, MUDr. Zdeněk Konrád, Vladimír Procházka

Poděkování / Danksagung: Český horolezecký svaz, Jiří Čihulka, Helena Heckelová, PhDr. Boris Hlaváček, Jan Krňák, Ing. Drahoš Machaň, doc. Ing. Jiří Novák, CSc., Jan Obročník, Joachim Schindler, PaedDr. František Sláma RNDr. Zdeněk Strnad, David Svárovský

Exponáty věnovali a zapůjčili / Die Exponate spendeten und verliehen: Národní muzeum, Ocún (RP Climbing, s. r. o.), Saltic, s. r. o., Singing Rock, s. r. o., Vertical Trade, s. r. o., Vladislav Bulíř, František Čepelka, Veronika Čihulková, Vladimír Daněček, Věra Franců, Jana Fantová, Stanislav Flanderka, Alena Horylová, Leoš Chládek, Josef Jelínek, Petr Kořínek, Jan Kovář, David Kroupa, Taťána Kuchařová, Jan Kyncl, Gustav Nejezchleb, Alena a Miroslav Pečovi, Petr Plachecký, Josef Rakoncaj, Bohumil Svatoš, Renáta Šilhánová, Vojtěch Tomášek, Ladislav Vodháněl, Václav Vorel, Karel Vitoušek, Jindřich Zoubek

Překlady / Übersetzungen: Jiří Čihulka, Mgr. Veronika Čihulková, Bc. Lenka Kulhánková – Jazykový institut

Expozice vznikla v rámci projektu „Pro horolezce neexistují hranice“ (100268705), který je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Das Projekt „Für die Bergsteiger gibt es keine Grenzen“ (100268705) wird von der Europäischen Union aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung mitfinanziert. 

Projektový manažer / Projektmanager: Ing. Iva Linderová  

V Turnově, 27. 8. 2019Vytvořeno 29.8.2019 13:35:36 - aktualizováno 7.9.2019 20:25:47 | přečteno 579x | beranovam
Přihlášení Cookies