Hřídelecká horka aneb oblíbené povídání V. Zieglera. Listopad

povidani listopad

Přírodní památka Hřídelecká hůra zahrnuje území čedičové homole Horka (398 m n. m.) na východním okraji vesnice Hřídelec, části města Lázně Bělohrad v okrese Jičín. Ten nápadný se vypíná severovýchodně od obce samé a je vidět z dálky i z blízka z mnoha stran. Čím je nápadný? Třeba tím, že když dojdete k němu samému, zjistíte, že je provrtán lomovou činností. Nebo tím, že je osázen švestkovými stromy, jejichž plody visí na podzim jako růžence na větvích. Ale předmět ochrany je jiný... 


Chráněné území bylo zřízeno k ochraně geologické lokality se vzácnými nerosty. Hřídelecká hůra je vulkanický pahorek mladotřetihorního stáří, který je součástí pruhu izolovaných výskytů čedičových hornin, rozprostírajícího se mezi Novou Pakou přes Lázně Bělohrad k Červené Třemešné. V důsledku těžby a odvětrávání měkčích výplní zde vznikly dutiny a pseudokrasové jeskyně, v nichž se vyskytují různé minerály. Jižní a západní svahy jsou porostlé teplomilnou vegetací, na severním a východním svahu převládají řídké porosty náletových dřevin, poskytující úkryt ptactvu a drobným živočichům. Přírodní památka je tvořena neovulkanitovým tělesem nefelinického bazanitu s polohami subvulkanické bazaltoidní brekcie a svrchnokřídovými slínovci. Jde o bohaté naleziště minerálů, např. amfibolu, dolomitu, kalcitu, olivínu, aragonitu (dokonale vyvinuté krystaly, případně krystalové srůsty i agregáty s medovým zbarvením patří k nejdokonalejším na území ČR) aj. 

Těžbou čediče vznikla zde lomová jáma s komorami a chodbami. Ale zdaleka to není všechno. Jeden biotop tvoří suché luční porosty na svazích homole, pomístně zarostlé nálety dřevin, a druhý pozůstatky bývalého lomu v centru kopce. Přes velmi příznivý minerální podklad je druhové spektrum celkem chudé. Dosud zde nebyly nalezeny žádné chráněné ani ohrožené druhy rostlin. Rostou zde teplomilné druhy zběhovec lesní, tařinka kališní, pamětník rolní, mochna jarní, rozchodník ostrý a rozchodník šestiřadý a jiné rostliny. Ve skalních dutinách a na římsách hnízdí poštolka obecná, rehek domácí. Keřové porosty a stromové patro vyhledávají ke hnízdění budníček menší, dlask tlustozobý, červenka obecná a pěvuška modrá. V uměle vytvořených dutinách zimuje netopýr černý. Určitě stojí za to, abyste se s Hřídeleckou horkou seznámili. Třeba i pro ten krásný rozhled z jejího vrcholu.

Václav Ziegler



Vytvořeno 2.11.2020 8:49:11 | přečteno 398x | romana.proskova
Přihlášení Cookies