Lom Holenice aneb oblíbené povídání V. Zieglera na červenec

Holenice 2 (2)

Holenický  lom je nevelký lom, který se nachází při severním okraji obce Holenice v ostré zatáčce silnice od Veselé, a to v lese, na pravém břehu potoka Boučnice.


Lom je založen v pískovcích korycanského souvrství a při jeho kraji vycházejí i vrstvy souvrství peruckého. Vrstvy jsou vztyčené (lom se totiž nachází na průběhu lužického zlomu, který odděluje českou křídovou pánev od Podkrkonoší), a délka lomové stěny je asi 8 m. V lomu jsou především odkryty spodní vrstvy korycanských vrstev a na pravé straně lomu, při silnici, vystupují i nejvyšší polohy peruckých vrstev. Ty tvoří silně rozpadavé rezavé kaolinitické pískovce a směrem do středu lomu šedé jílovce s obsahem rostlinné drti a občasnými nálezy listů druhu Eucalyptus geinitzii. Nad nimi pak korycanský světle okrový až bílý, hrubě zrnitý kaolinitický pískovec s úlomky schránek a jádry ústřic rodů Rhynchostreon a Ostrea. Je to zajímavá geologická a paleontologická lokalita národního významu. V lese nad lomem se vyskytují zajímavé prvky pískové květeny a najdou se tady také drobné trychtýře larev mravkolva. 

A ještě... První písemná zmínka o obci Holenice pochází z roku 1398. A u silnice stojí pěkná lidová Boží muka.

Václav Ziegler


Vytvořeno 30.6.2021 17:08:50 | přečteno 392x | romana.proskova
Přihlášení Cookies