Povídání V. Zieglera na listopad: Amoniti z profilu pod zámkem Hrubý Rohozec

Inoceramus

Od Dolánek u Turnova až po Kotlerovu zahradu v Turnově se se tyčí na pravém břehu řeky Jizery skalní stěny vápnitých pískovců jizerského souvrství české křídové pánve, z nichž část u samotných Dolánek byla vybrána jako stratotyp jizerského souvrství. Návrhy zaznívaly už od konce 19. století až po rok 1970, aby byly konečně po dalších devíti rocích vyslyšeny Českou stratigrafickou komisí. Ale i dál je toto souvrství vyvinuto velmi pěkně, a to se všemi atributy stratotypu, nejlépe pak pod zámkem Hrubý Rohozec a v Kotlerově zahradě v Turnově. Profil pod zámkem Hrubý Rohozec se nachází v zářezu železniční trati z Turnova na Malou Skálu.Profil tvoří vysoká stěna těsně při železniční trati a vystupují v ní polohy středního turonu (jizerské souvrství české křídové pánve). Jde o mimořádně dobře zachovaný profil tímto souvrstvím. Odkryty v něm jsou šedé, jemnozrnné, vápnité pískovce až siltovce s nepravidelnými čočkami tvrdých, jílovito-písčitých vápenců – vše je střední turon české křídové pánve, souvrství jizerské. Jde rovněž o bohaté naleziště fauny středního turonu. Vedle nálezů četných mlžů se zde nacházejí amoniti Lewesiceras peramplum, Scaphites geinitzi, nautilidi Eutrephoceras sublaevigatus, Deltocymatoceras rugatus, ježovky Cardiaster anachytis, Micraster michelini, Hemiaster plebeius, raci rodu Protocallianassa, plži rodů Turritella, Leptomaria a dále ramenonožci, serpulidi, mechovky, živočišné houby a další. Je to rovněž naleziště velkých, v průměru až metrových, schránek amonita Lewesiceras peramplum a stratigraficky významného mlže Inoceramus (Inoceramus) lamarcki. I jejich schránky bývají až 1 m velké. Je to významná geologická lokalita národního významu a paleontologická lokalita mezinárodního významu.

Kromě mimořádně zajímavé geologie a paleontologie je i dosud výskyt vápnomilné flóry. V minulosti zde kvetly i koniklece luční české. Poslední trsy vzaly za své v první polovině 20. století. Také bezobratlá fauna, prezentovaná např. otakárkem fenyklovým, vřetenuškami, brouky listokazy, zlatohlávky, střevlíkem měděným či střevlíčky, samotářskými vosičkami a včelami a pavouky skákavkami, běžníky či západníky je velmi zajímavá.

Kromě toho se nad profilem tyčí zámek Hrubý Rohozec, postavený ve stylu empíru s barokní kaplí a anglickým parkem.

Ale ten geologický profil je moc krásný, stejně jako ti amoniti!

Václav Ziegler

 


Vytvořeno 4.11.2022 8:40:54 - aktualizováno 4.11.2022 8:44:18 | přečteno 506x | romana.proskova
Přihlášení Cookies