Seminář geologické dědictví, šetrná geoturistika, přínos geoparku pro region, dobrá praxe

Geopark Cesky raj seminar Bad  Muskau jpg

Posláním geoparků je především péče o zachování geologického a přírodního dědictví, vzdělávání veřejnosti, uplatňování poznatků výzkumu a vědy, spolupráce s místními komunitami a šetrná turistika. Od roku 2015 je Geopark Český ráj nositelem značky Globální geopark UNESCO – dosud jediný v České republice.


Od prosince 2018 probíhá společný česko-saský přeshraniční projekt „Spolupráce a propagace geoparků UNESCO v Euroregionu Nisa“. Partnery projektu jsou Globální geopark UNESCO Český ráj a Globální geopark UNESCO Muskauer Faltenbogen (Mužakovský vrásový oblouk).        

Hlavními výstupy projektu jsou mimo jiné čtyřjazyčné letáky na propagaci obou geoparků s mapou Geoparku Český ráj s vyznačenými geologickými lokalitami a hlavními atraktivitami geoparku, Manuál pro lektory environmentální výchovy a vzdělávání v Globálním geoparku UNESCO Český ráj pro geoprůvodce v Českém ráji a propagace obou geoparků UNESCO ležících v Euroregionu Nisa na webových stránkách a sociálních sítích.

Letáky s mapou jsou již pro veřejnost k dispozici v informačních centrech Českého ráje a ke stažení na webu geoparku. 

V rámci projektu se uskutečnily dva pracovní semináře - první v květnu 2019 v Sedmihorkách v Českém ráji, termín druhého semináře v Geoparku UNESCO Muskauer Faltenbogen byl z důvodu protiepidemických opatření dvakrát posunut a až díky uvolnění restrikcí se mohli ve dnech 14. 6. a 15. 6. 2021 zástupci Geoparku Český ráj sejít s kolegy z Geoparku Muskauer Faltenbogen na dvoudenním semináři v Sasku. Na semináři se diskutovalo o geologickém dědictví, šetrné geoturistice, přínosu geoparku pro region a příkladech dobré praxe. Účastníky semináře byli manažeři obou geoparků UNESCO spolu s geoprůvodci z ČR a Německa. 

Kromě geologických exkurzí v terénu, interpretace místního geologického, přírodního a historického dědictví byl představen také přínos geoparku pro region a příklady spolupráce s místními komunitami a subjekty. 

Geopark UNESCO Muskauer Faltenbogen prezentoval rovněž své zkušenosti s nedávnou revalidací značky UNESCO. Revalidaci podstupují geoparky UNESCO každé 4 roky a jsou při ní podrobně prověřována kritéria, která musí geoparky UNESCO splňovat. Geopark UNESCO Český ráj čeká tato revalidace v létě letošního roku. Původně plánovaná revalidační mise se v loňském roce kvůli koronavirovým opatřením nemohla uskutečnit. 

Seminář se uskutečnil v rámci česko-saského projektu financovaného z FMP Euroregionu Nisa „Spolupráce a propagace geoparků UNESCO v Euroregionu Nisa, reg. č. ERN-0768-CZ-14.11.2018“.

Ing. Blanka Nedvědická, ředitelka

Turnov 16. 6. 2021

Tisková zpráva 4/2021

f5e925b5
Vytvořeno 17.6.2021 17:06:07 - aktualizováno 17.6.2021 17:13:23 | přečteno 376x | romana.proskova
Přihlášení Cookies