Sládkova stráň u Rovenska pod Troskami aneb oblíbené povídání V. Zieglera

Rovensko Sládkkova stráň (2)

Uloženiny křídového moře se nachází téměř v celém Ceském ráji a zasahují i do Podkrkonoší. Asi nejvíce jsou rozšířeny usazeniny středního turonu a svrchního turonu a coniaku, tedy ve stáří přibližně 95 až 85 milionů let. Jeden z pěkných výchozů se nachází v zářezu silnice z Rovenska pod Troskami směrem na Ktovou. Označuje se jako Sládkova stráň u Rovenska pod Troskami. Rovněž tudy vede zeleně značená turistická trasa. V blízkém okolí, přes silnici v nivě teče říčka Veselka, v jejichž náplavech můžete nalézt i zajímavé minerály, například pyropy, často nazývané jako české granáty.Na Sládkově stráni je odkryt profil jizerským souvrstvím (střední a spodní svrchní turon) české křídové pánve. Tento geologický výchoz je uměle vytvořený silničním zářezem a zářezy vzniklými při výstavbě domků + přirozené výchozy na Sládkově stráni, která tvoří příčný průřez hodkovicko-rovenského tarasu (hodkovicko-rovenský zlom). V současné době zářez mírně zarůstá (některé rostliny patří mezi vzácné) a částečně je zasucený a z větší části se nachází na soukromých pozemcích. Odkryty v něm jsou šedé jemnozrnné vápnité pískovce až siltovce s nepravidelnými čočkami tvrdých, jílovito-písčitých vápenců. Vše je středně turonského stáří české křídové pánve jizerského souvrství. Jde rovněž o bohaté naleziště fauny středního turonu. Vedle nálezů četných mlžů se zde nacházejí amoniti Lewesiceras permaplum, Scaphites geinitzi, nautilidi Eutrophoceras sublaevigatus, Deltocymatoceras rugatus, ježovky Cardiaster anachytis, Micraster michelini, Hemiaster plebeius, raci rodu Protocallianassa, plži rodů Natica, Gyrodes, Turritella, Leptomaria a dále ramenonožci, serpulidi, živočišné houby a další. Je to geologická a paleontologická lokalita národního významu a jeho fauna je známá i ve světové literatuře.

Vyskytuje se zde také vzácná vápnomilná flóra. Patří k ní především prvosenka jarní a některé druhy našich orchidejí (vstavačů). Rostly a kvetly tu i koniklece luční české. Ještě v šedesátých letech minulého století. Zajímavý je i výskyt bezobratlé fauny a fauny drobných obratlovců. 

Vzácná je i možnost archeologických nálezů. Přijďte se podívat nejen sem, ale i do Rovenska samotného. Není toho zde málo!

Václav Ziegler


Vytvořeno 1.8.2022 19:55:50 | přečteno 646x | romana.proskova
Přihlášení Cookies