XVI. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE PAMÁTKOVÁ PÉČE V OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI TROSKY 2019

Geopark Český ráj srdečně zve širokou veřejnost na XVI. MEZINÁRODNÍ KONFERENCI PAMÁTKOVÉ PÉČE V OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI TROSKY 2019, která se
koná 18. 10. - 20. 10. 2019.

Pravidelná konference zaměřená na péči o kulturní dědictví, a jeho zpřístupňování nejen zdravotně znevýhodněným. Dále na úlohu dobrovolníků pří záchraně a zpřístupňování památek a edukační a výchovné činnosti v neformálním vzdělávání. Konference se koná pod záštitou Květy Vinklátové, členky rady kraje pro resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

Jednotlivé přednášky jsou přístupné i zájemcům z řad široké veřejnosti.

Program:

Pátek 18.10. Městská knihovna Antonína Marka, pobočka v nádražní budově, Turnov 

18:30 Prezentace


19:00 Slavnostní zahájení 

Ocenění nadaných výtvarníků - vítězů patnáctého ročníku soutěže Vezmi žlutou barvičku...

19:45 Cena Adolfa Heyduka - pan spisovatel a cena pro památky nejvíce přátelské ke zdravotně i jinak znevýhodněným, H. T. Hlubučková, mezinárodní vzdělávací projekt Hugo na cestách

20:00 Má vlast - cestami proměn - za příběhy domova - ohlédnutí za deseti ročníky národní putovní výstavy a úloze Vyšehradu v našich aktivitách - Drahomíra Kolmanová, česká komora architektů, Asociace Entente Florale CZ - Souznění, z.s.

Sobota 19.10. Městská knihovna Antonína Marka, pobočka v nádražní budově, Turnov

9:30 Prezentace

10:00 Úvodní slovo k druhému konferenčnímu dni

10:15 Obnova tretej hradnej brány hradu Čabraď - Radoslav Tomášik, Združeie Rondel, Bánskobystrický kraj

10:50 Ako sa (ne)stať archeológom - praktické skúsenosti získané pri realizácii projektu „Archeológia pre deti a ich rodičov“, ktorý sa uskutočnil v roku 2018 na hrade Hrušov – Mgr. Stanislava Blahová. Združenie Leustah, Nitra, Nitranský kraj 

cca 11:30 Základní chyby v aplikaci vyhlášky 398/2009 Sb.o obecných technických poža- davcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb - praktické ukázky pohybu nevidomých v místě konání konference - Mgr. Lukáš Treml, DiS.

13:45  Exkurze do terénu - Kaple Narození Panny Marie na Prackově - komentovaná prohlídka obnovené kaple Narození Panny Marie a nově vysvěceného zvonu, p. Řeháková, p. Radoušová - Spolek přátel prackovské kapličky

16:30 Třetí přednáškový blok, Městská knihovna Antonína Marka, pobočka v nádražní budově, Turnov Prackov - sopka ve stínu Kozákova - geologické zamyšlení - Doc. RNDr. Václav Ziegler, CSc.

17:15 Cihly v historii stavitelství - malé zamyšlení nad cihlami v dějinách českých staveb - Neoficiální spolek přátel zámku Miroslav

17.30 Hrobka Slavín v proměnách času - Doc. Dr. Ing. Václav Liška, spolek Svatobor Praha

Diskuse

Neformální společenský večer

Neděle 20. 10.

10:00 Exkurze do Muzea v Lomnici nad Popelkou - unikátní pohled do historických krovů, druhá největší sbírka loveckých trofejí v České republice, hodiny s vodotryskem v památníku rodiny Šlechtovy, Mgr. Drahoňovský, ředitel muzea

12:30 Ukončení konference v restauraci Babylon

Konání konference finančně podpořil Liberecký kraj. Mediálním partnerem je portál PRO PAMÁTKY

Vytvořeno 17.10.2019 13:16:15 | přečteno 270x | romana.proskova
Přihlášení Cookies