Geopark


Globální Geopark UNESCO Český ráj

Geopark Čr intro

Geopark Český ráj označuje území se širokou škálou geologických a geomorfologických fenoménů, paleontologických, archeologických i mineralogických lokalit a podává představu o vývoji Země. Leží na styku tří geologicky odlišných území, a proto je zdejší rozmanitost neživé a živé přírody výjimečná. Krajina vyniká vysokou koncentrací přírodních i historických památek a zároveň dokládá vliv a význam přírodních podmínek na ekonomický a kulturní vývoj společnosti. Území geoparku bylo v průběhu stovek milionů let opakovaně dnem moří a jezer, několikrát zde probíhala sopečná činnost. Výsledkem je krajina s divokými skalami, sopkami, krasovými jevy, řekami, romantickými údolími, lesy, loukami a rybníky. 
Jako první v republice zde byla v roce 1955 vyhlášena Chráněná krajinná oblast Český ráj. Geopark svou rozlohou 833 km2 výrazně toto území přesahuje.
Pro mimořádně cenné přírodní, geologické a krajinné hodnoty byl Geopark Český ráj v roce 2005 zařazen do Evropské sítě geoparků a v roce 2015 se stal jako jediný v České republice členem Globální sítě geoparků UNESCO.
Globální geopark UNESCO Český ráj spravuje nezisková společnost Geopark Český ráj o.p.s. Posláním společnosti je pečovat o uchování přírodního a historického dědictví, uplatňovat poznatky výzkumu a vědy, vzdělávat veřejnost a vytvářet podmínky pro šetrnou turistiku a udržitelný rozvoj ve spolupráci s místními komunitami.


17.5.2019 10:49:50 - aktualizováno 20.2.2020 11:51:55 | přečteno 10052x | sprokesova | Celý článek
 

Projekty

Pro naplňování svého poslání Geopark Český ráj o.p.s. podává řadu grantových žádostí a účastní se některých projektů jako aktivní příjemce či jako partnerská organizace.

17.5.2019 10:50:02 - aktualizováno 28.6.2019 12:54:11 | přečteno 2656x | ernest | Celý článek
 

Media

17.5.2019 10:50:14 - aktualizováno 28.6.2019 12:53:26 | přečteno 2898x | ernest | Celý článek
 

Partneři

17.5.2019 10:50:29 - aktualizováno 28.6.2019 12:54:55 | přečteno 4424x | sprokesova | Celý článek
 

Ke stažení

Dokumenty týkající se organizace Geopark Český ráj o.p.s. Informace o území a propagační materiály najdete pod odkazem Geoturistika > Propagační materiály

17.5.2019 10:50:43 - aktualizováno 4.4.2023 11:23:16 | přečteno 5658x | romana.proskova | Celý článek
 

UNESCO

logo GGCR BW

Od 17. listopadu 2015 jsou globální geoparky kategorií památek UNESCO.

17.5.2019 10:51:09 - aktualizováno 28.6.2019 12:57:51 | přečteno 5581x | sprokesova | Celý článek
 
Přihlášení Cookies