Projekty

Pro naplňování svého poslání Geopark Český ráj o.p.s. podává řadu grantových žádostí a účastní se některých projektů jako aktivní příjemce či jako partnerská organizace.


GECON

Geopark Ralsko v rámci programu spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020 a Programu  Interreg V-A Česká republika-Polsko, prioritní osa 4 - podpora spolupráce institucí, vytvořil projekty GECON = GE-geology, CO- cooperation, N-network. Geopark Český ráj o.p.s. přistoupil do již probíhajících projektů.

17.6.2019 13:34:14 | přečteno 520x | mertlik | Celý článek
 

Spolupráce a propagace geoparků UNESCO v Euroregionu Nisa

Dne 11. 12. 2018 byl Řídícím výborem Fondu malých projektů v Euroregionu Nisa schválen projekt Spolupráce a propagace geoparků UNESCO v Euroregionu Nisa, reg. číslo ERN-0768-CZ-14. 11. 2018.

17.6.2019 13:34:27 | přečteno 517x | mertlik | Celý článek
 

Popularizace geologických fenoménů Euroregionu Nisa

Dne 31.5.2021 byl projekt Popularizace geologických fenoménů Euroregionu Nisa, pod reg. číslem CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0002760 doporučen Euroregionálním řídícím výborem ke spolufinancování z prostředků programu Interreg V-A Česká republika Polsko.


7.1.2022 21:23:03 | přečteno 413x | sprokesova | Celý článek
 
Vytvořeno 17.5.2019 10:50:02 - aktualizováno 28.6.2019 12:54:11 | přečteno 2310x | ernest
Přihlášení Cookies