Spolupráce a propagace geoparků UNESCO v Euroregionu Nisa

Dne 11. 12. 2018 byl Řídícím výborem Fondu malých projektů v Euroregionu Nisa schválen projekt Spolupráce a propagace geoparků UNESCO v Euroregionu Nisa, reg. číslo ERN-0768-CZ-14. 11. 2018.

Cílem projektu je prohloubení přeshraniční spolupráce a výměna zkušeností a dobré praxe mezi Globálními geoparky UNESCO Český ráj a Muskauer Faltenbogen / Łuk Mużakowa (Německo/Polsko), které mají v Euroregionu Nisa stejné poslání - ochranu přírodního dědictví, propagaci a realizaci šetrné turistiky, výchovu a vzdělávání veřejnosti a vědeckou činnost. Projekt je zaměřen na publicitu a propagaci území zejména pro návštěvníky z Euroregionu Nisa, na odborné pracovníky obou geoparků a sdružení, které s těmito geoparky spolupracují v oblasti cestovního ruchu a propagují trvale udržitelný rozvoj a v neposlední řadě i na obyvatele žijící v Euroregionu Nisa s cílem naplňovat poslání geoparků UNESCO.

Na základě spolupráce na projektu plánují partneři další společné aktivity. Mezi hlavní aktivity projektu patří kampaň na propagaci obou geoparků UNESCO v Euroregionu Nisa na sociálních sítích a webových stránkách, tisk propagačních materiálů, uspořádání seminářů Geologické dědictví a šetrná turistika v Českém ráji a v Bad Muskau, vytvoření manuálu pro terénní lektory a pořízení fotobanky pro propagaci méně známých míst. Rozpočet projektu je 454 000 Kč, 85% nákladů bude hrazeno z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

eu banner ROP

Vytvořeno 17.6.2019 13:34:27 | přečteno 518x | mertlik
Přihlášení Cookies