Jeskyně

Bozkovské - krápníky, autor: Jan Mertlík

Přestože území geoparku není vyhlášenou krasovou oblastí, které jsou výskytem jeskyní zpravidla proslulé, nachází se i zde množství různých jeskynních útvarů, které mají různou velikost a různý původ vzniku. Některé z nich jsou významné i z hlediska archeologie a unikátní v rámci celé České republiky.Krasové

Jako kras označujeme oblast s podložím tvořeným vodou rozpustnými horninami, v kterých jsou erozní a korozní činností vody vytvořeny podpovrchové dutiny a jeskyně, doprovázené povrchovými krasovými jevy (závrty, kaňony, škrapy apod.) 


18.2.2020 14:52:08 - aktualizováno 28.2.2020 22:50:16 | přečteno 1717x | sprokesova | Celý článek
 

Pseudokrasové jeskyně

Pseudokrasové jeskyně vznikají erozí, skalním řícením, sesuvy a jinými mechanickými jevy v nevápenatých horninách. Jsou zpravidla podmíněny tektonickou stavbou hornin a jejich odolností vůči zvětrávání.

Mohou dosahovat značných rozměrů a podle způsobu jejich vzniku lze odlišit různé typy, např. jeskyně puklinové, rozsedlinové, blokové, vrstevní, výklenkové apod. V Geoparku Český ráj najdeme řadu jeskyní tohoto typu, např. Postojna, Ludmilina jeskyně, Sklepy a množství menších dutin. V minulosti byly často domovem jeskynních lidí a v sedimentech uvnitř se skrývá archeologicky zajímavý obsah.18.2.2020 14:52:24 - aktualizováno 28.2.2020 22:50:57 | přečteno 3835x | sprokesova | Celý článek
 

Umělé jeskyně

Prázdné prostory v kvádrových pískovcích byly často využívány lidmi jako obydlí, či alespoň jako chlévy a stáje pro domácí zvířectvo. 

18.2.2020 14:52:38 - aktualizováno 28.2.2020 22:51:41 | přečteno 2200x | sprokesova | Celý článek
 
Vytvořeno 20.6.2019 12:36:32 | přečteno 3053x | sprokesova
Přihlášení Cookies