Mezozoikum

V mezozoiku probíhalo ukládání na našem území zejména ve svrchní křídě. 

Díky pohybu litosférických desek a počínajícímu alpinskému vrásnění docházelo k četným mořským transgresím a vytvořila se řada pánví s mocnými vrstvami sedimentů, zejména tzv. česká křídová pánev. Největších mocností v ní dosahují dobře vytříděné křemenné kvádrové pískovce z mělčích částí moře, jejichž postupným zvětráváním byla vytvořena místní proslulá skalní města. V hlubších částech moře se ukládaly jemnější sedimenty, z nichž vznikly vápnité jílovce, slínovce a opuky. V některých vrstvách sedimentů se hojně zachovaly pozůstatky mořské fauny.

Vytvořeno 18.2.2020 14:51:15 - aktualizováno 28.2.2020 22:39:32 | přečteno 9762x | sprokesova
Přihlášení Cookies