Erozní činnost

Erozní činnost vody měla a stále má velký význam při utváření charakteru krajiny a geomorfologie v geoparku. 


Díky kenozoické erozi vznikla v kvádrových pískovcích z období křídy rozsáhlá síť soutěsek a údolí obklopených skalními stěnami a věžemi, označovaná jako skalní města. Větší vodní toky však dokážou vyhloubit kaňon i v mnohem odolnějších horninách a odhalit nám tak stavbu podloží. Zavodněná údolní niva a meandrující tok také ovlivňují místní klima a charakter flóry i fauny. Ve vápnitývh horninách, které se ve vodě snadno rozpouštějí, mohou vznikat rozsáhlé systémy podzemních dutin a jeskyní i povrchových projevů krasovění, např. závrtů, škrapů či propadů.

Vytvořeno 18.2.2020 14:53:25 - aktualizováno 28.2.2020 22:48:18 | přečteno 3965x | sprokesova
Přihlášení Cookies