Výzkum

Podpora výzkumu patří mezi hlavní úkoly geoparků. Geopark Český ráj o.p.s. není výzkumnou institucí, ale spolupracuje s příslušnými ústavy Akademie věd České republiky, Českou geologickou službou, univerzitami a dalšími organizacemi.

Díky vzniku Geoparku Český ráj probíhal v letech 2008 - 2010 projekt Evropský geopark UNESCO Český ráj – vytvoření geoinformačního systému pro rozvoj regionu a ochranu geologického dědictví, a následně i tisk geologických map a vysvětlivek k nim v letech 2011 - 2012. Česká geologická služba dále od roku 2010 pracovala na projektu rebilance zásob podzemních vod, který se přímo týkal i našeho území. Mezi další úkoly patří i databáze skalních řícení v pískovcových oblastech, pro kterou dodáváme data z našeho regionu. Zkoumání jsou podrobovány krasové jevy v jizerském souvrství i zvětrávací procesy v křemenných pískovcích. 

Kontinuálně probíhá výzkum mladopaleozoických zkřemenělých dřev z Novopacka. V současné době jsou ve spolupráci s kolegy z Přírodovědného muzea v německém Chemnitz zkoumány silicifikované stonky se stromatolitickými strukturami z okolí Tatobit, stonky semenných kapradin z Novopacka a sedimentologie štikovských arkóz. Výzkum zaštiťuje Městské muzeum Nová Paka.

Vytvořeno 17.5.2019 10:30:04 | přečteno 1992x | sprokesova
Přihlášení Cookies