Městské muzeum v Železném Brodě

Texty v cizím jazyce: angličtina, němčina, francouzština Služby a vybavení: parkoviště, úschovna zavazadel (šatna) Typ muzea: vlastivědné přírodovědné, výtvarné umění

mailŽelezný Brod

Náměstí 3. května 37, Železný Brod, 468 22

Telefon:+420 483 389 081
+420 483 391 149
E-mail:muzeum@zelbrod.cz
Web:www.muzeumzb.cz
www.zeleznybrod.cz
Architektonicky unikátní budova někdejší spořitelny slouží už od doby svého vzniku v roce 1936 jako sídlo městského muzea. V současné době v budově představuje muzeum své sbírky skla a bižuterie, které se váží k místní sklářské výrobě a železnobrodské sklářské škole. Národopisná expozice je umístěna v největší železnobrodské roubené stavbě z roku 1807 zvané Běliště.

Počátky muzea sahají až do 60. letech 19. století, kdy bylo zřízeno za účelem shromažďování cechovních památek a jiných předmětů převážně řemeslnického původu. Od roku 1936 sídlí muzeum v budově tzv. Klemencovska. Jedná se o původní roubený měšťanský dům z roku 1792, jehož průčelí bylo architektonicky včleněno do nově postavené budovy městské spořitelny.

Živnostenské muzeum se postupně rozšířilo na muzeum vlastivědné a v roce 1968 se specializovalo na národopis pro oblast horního Pojizeří. V roce 1998 byly národopisné sbírky přestěhovány do nově vzniklé expozice na Bělišti. Na náměstí byla vybudována expozice sklářská.

Sklářská expozice
Vystaveny jsou ukázky domácího zpracování skleněné suroviny – výroba mačkaných a vinutých perlí, broušení a navlékání perlí. Další část expozice představuje činnost železnobrodské sklářské školy, první české sklářské školy založené v Železném Brodě roku 1920. Právě pedagogové a absolventi sklářské školy stáli za specifickým výtvarným projevem železnobrodského uměleckého skla. Jejich vynikající práce z 20.–80. let. 20. století tvoří podstatnou část expozice.

Mezi exponáty nechybějí železnobrodské skleněné figurky Jaroslava Brychty, které se staly jedním ze symbolů města. Současnou uměleckou tvorbu a zároveň unikátní technologii skleněné tavené plastiky, která se zrodila v Železném Brodě, zastupuje galerie děl světoznámých sklářských výtvarníků Jaroslavy Brychtové a Stanislava Libenského.  V galerii osobností sklářské školy jsou ukázána nejtypičtější díla jednotlivých umělců, kteří se jako pedagogové zasloužili o vzdělání a řemeslnou dovednost mladé generace. Efektní závěr sklářské expozice tvoří výstavní síň Stanislava Libenského a Jaroslavy Brychové. Zde oba světově proslulí sklářští výtvarníci prezentují průřez své společné tvorby.

Nejmladší návštěvníci si mohou v dětském koutku vyrobit z korálků jednoduché figurky nebo náhrdelník či náramek podle svých vlastních návrhů. V muzejní prodejně je možné zakoupit typické železnobrodské sklářské produkty. Kromě drobné bižuterie také skleněné figurky, květiny, hutně tvarované plastiky i malované nebo ryté sklo.

Národopisná expozice
Nachází se v největším roubeném stavení zvaném Běliště. Každá z devíti výstavních místností je zaměřena na určitou oblast historie Železného Brodu a nejbližšího okolí. Běliště bylo vystavěno v roce 1807 a je pozoruhodnou ukázkou pojizerské lidové architektury. V expozici jsou k vidění mimo jiné ukázky malovaného lidového nábytku, lidové betlémy a modely původních měšťanských domů, které stávaly na velkém náměstí v Železném Brodě.  Unikátním exponátem je funkční flašinet s pohyblivými figurkami, který hraje devět melodií.

Malí návštěvníci si expozici mohou projít společně s malým průvodcem Bróžou, který jim přiblíží život na Bělišti a společně vyluští tajemnou šifru. V muzejní prodejně je možné zakoupit drobné upomínkové předměty, ale také řemeslnické výrobky –  keramiku, tradiční dřevěné, textilní a kovové hračky.


MěsícDenČasPříznak
Květen - Červen Út - Ne 9:00 - 12:00 otevřeno
13:00 - 16:00 otevřeno
Červenec - Srpen Út - Ne 9:00 - 12:00 otevřeno
13:00 - 17:00 otevřeno
Září Út - Ne 9:00 - 12:00 otevřeno
13:00 - 16:00 otevřeno
Říjen - Duben So - Ne 9:00 - 12:00 otevřeno
13:00 - 16:00 otevřeno
Výpravy se mohou telefonicky objednávat i mimo sezónu.

Vstupné

Plné vstupné:25,00 CZK
Zvýhodněné vstupné:15,00 CZK
Rodinné vstupné:50,00 CZK
Studentské vstupné:15,00 CZK
Seniorské vstupné:15,00 CZK
Skupinové vstupné:20,00 CZK pro skupiny nad 5,00 osob
Přihlášení Cookies