Dva okruhy Mariánskou zahradou

Přístupnost pro nevidomé - brailovo písmo: wellness využití (zánaly, vířivka, masáže atd)

Jičín

Dvě středně náročné trasy bez větších stoupání měří 13 a 46 km. Provedou vás nádhernou krajinou zvanou Mariánská zahrada. Kratší okruh vede z Ostružna přes Podhradí a zpět. Delší okruh začíná v Jičíně a přes Staré Hrady a Markvartice vás zavede zpět do Jičína.

1. Ostružno – U Svaté Trojice (4364 – 2 km) – Podhradí (žlutá pěší, nezn. cesta – 6,7 km) – Vokšice (4368 – 9,1 km) – Březina (4368,4364 – 10,9 km) – Ostružno (nezn. cesta – 13,1 km)

MAPA

2. Jičín – Podhradí (4368 – 4,9 km) – Chyjice (4368 – 9,3 km) – Údrnice (4368 – 18,9 km) – Libáň (4368 – 22,6 km) – Zelenecká Lhota (nezn. silnice – 26,8 km) – Markvartice (31,3 km) – Příchvoj (34,3 km) – Ostružno (4364 – 40,5 km) – Jičín (4364 – 46,1 km)

MAPAJIČÍN 

Město Jičín dosáhlo svého největšího historického rozmachu za Albrechta z Valdštejna, který z něj učinil centrum svého panství. Město si zachovalo historický ráz a je součástí evropsky ojedinělé barokní krajinné kompozice. Historické náměstí je ze všech stran lemované podloubím.

Dnes je Jičín městskou památkovou rezervací, ve které najdete řadu historických památek, především barokní Valdštejnův zámek. V současnosti se v něm nachází muzeum a informační centrum. Zámek je propojený krytým schodištěm s kostelem sv. Jakuba Většího. Dominantu centra tvoří historická Valdická brána, ze které se nabízí krásná vyhlídka do okolí. Na opačné straně náměstí pak stojí kostel sv. Ignáce, a to v těsné blízkosti další valdštejnské památky – jezuitské koleje. V roce 2020 bylo na náměstí otevřeno nové Valdštejnovo muzeum a mincovna, kde si mohou návštěvníci vyzkoušet ražbu mincí.

Jičín je neodmyslitelně spjat s pohádkovou postavou loupežníka Rumcajse, který žil v nedalekém lese Řáholci. Navštívit lze Rumcajsovu ševcovnu, Rumcajsův svět Radka Pilaře či se vydat po Rumcajsově a Cipískově stezce. Přímo v Jičíně je možno osvěžit se na zrekonstruovaném koupališti Kníže. Ve městě se nachází řada restaurací, kaváren, hotely, penziony, obchody a další služby. Během turistické sezony je ve městě připravena řada zajímavých turistických programů, např. oblíbené prodloužené víkendy či komentované prohlídky.

OSTRUŽNO

Dominantou obce Ostružno je barokní kostel Povýšení svatého Kříže, jedna z nejvýznamnějších staveb pozdního baroka v regionu. Blízké Ostruženské rybníky jsou přírodní památkou a zajímavou hnízdní lokalitou a tahovou zastávkou mnoha ptačích druhů.

VOKŠICE

Ve Vokšicích se nachází dvoukřídlý zámek z roku 1660, který na počátku 19. století získal výraznou empírovou podobu. Areál doplňuje park, zelinářská zahrada a hospodářské budovy. V prostorách jedné z nich vznikla Galerie J. B. SPEKTRUM. Nedaleko stojí pozoruhodná barokní sýpka se salla terrenou.

PODHRADÍ

Nad obcí byl kolem roku 1300 postaven mohutný hrad Veliš, který byl v roce 1658 na císařský rozkaz rozbořen. V 19. století byla většina pozůstatků hradu zničena při rozšíření nedalekého čedičového lomu. Z místa je pěkný kruhový rozhled. V obci stojí barokní kostel sv. Václava s venkovním schodištěm, po jehož stranách jsou umístěny perspektivně se zmenšující sochy světců. Na hřbitově najdete hrobku rodu Schliků, v níž jsou uloženy i pozůstatky hraběte Jáchyma Schlika, jednoho ze sedmadvaceti českých pánů popravených v roce 1621 po porážce v bitvě na Bílé Hoře. Severozápadně od obce se nachází poutní místo s Loretou, která je součástí tzv. barokní komponované krajiny Mariánské zahrady.

U SVATÉ TROJICE

Nedaleko obce Ostružno byla na konci 17. století vystavěna nezvyklá kaplička, která má trojúhelníkový půdorys s dveřmi uprostřed všech tří stran a vrcholí trojdílnou kupolí s lucernou. Kaple bývá často chybně připisována staviteli Janu Blažeji Santinimu, jejím autorem je však francouzský architekt Jan Baptista Mathey.

LIBÁŇ

Nejstaršími památkami v obci jsou původně raně gotický kostel Nalezení sv. Kříže z druhé poloviny 13. století, kostel sv. Jiří v části Psinice a také barokní kostel sv. Ducha, ve kterém se dochovaly vzácné barokní varhany. Symbolem města je Libáňská borovička, přes tři sta let starý památný strom na místě zvaném „Na Horách“. Na Hasinském potoku leží Pilský rybník – velká vodní nádrž o rozloze 50 ha, sloužící jako hnízdiště a shromaždiště ptactva. V okolních lesích a mokřadech roste řada vzácných rostlin. Ke koupání tento rybník není vhodný. V obci je přírodní koupaliště, minipivovar, možnost nákupu a stravování.

Hrad a zámek STARÉ HRADY

K původně gotickému hradu, na jehož stavbě se zřejmě podílela huť Petra Parléře, byl později přistavěn renesanční zámek s rozsáhlým podzámčím. Dodnes se zde dochovala renesanční figurální sgrafita a gotická kaple se vzácným renesančním oltářem. V roce 2008 byl objekt po opravách nově otevřen veřejnosti a nabízí tři prohlídkové okruhy určené především dětem.

MARKVARTICE

Obec nese název po významném šlechtickém rodu Markvarticů. Zajímavá je zdejší lidová architektura, například roubený statek čp. 1 z roku 1809. V osadě Hřemín se dochovaly další roubené chalupy a lidové plastiky z 18. století. V okolních polích jsou zbytky zřejmě keltských valů se svatyní. V obci se nachází farma Planta Naturalis, která se specializuje na pěstování původních lučních rostlin. Možnost nákupu.

 

Přihlášení Cookies