Hruboskalskem a okolo Mužského

Přístupnost pro nevidomé - brailovo písmo: wellness využití (zánaly, vířivka, masáže atd)

Turnov

Středně náročný výlet vhodný pro trekingová kola má délku 47 km. Z Turnova se vydáte na Valdštejn, projedete kolem Arboreta Bukovina do Kacanov, odtud pak přes Skokovy do Žďáru, Ploukonic a přes Přepeře zpět do Turnova.

Turnov, Na Lukách – Železniční zast. Turnov-město (GW Jizera 17 – 1,8 km) – Valdštejn (6 km) – Arboretum Bukovina (8,2 km)– Kacanovy (12 km) – Žehrov (17,1 km) – odb. Srbsko (nezn. silnice) – Branžež (25 km) – Dneboh (30,4 km) – za rybníkem Žabakor (35,3 km) – ŽďárDoubravaPloukonice (nezn. silnice – 38,8 km) – Turnov (GW Jizera 17A, 17 – 46,9 km)


MAPA

HRUBOSKALSKO

Jedno z nejznámějších skalních měst je charakteristické impozantními věžemi a strmými kaňony. Poměrně malá odolnost pískovce způsobila bohatství tvarů na skalních stěnách. I proto je oblíbenou oblastí horolezců.

VALDŠTEJN

Hrad Valdštejn, ležící na západním okraji Hruboskalského skalního města, je považován za nejstarší hrad Českého ráje. Byl založen kolem roku 1260 Jaroslavem z Hruštice z rodu Markvarticů, jehož potomci si posléze začali říkat páni z Valdštejna. Na konci 15. století byl hrad opuštěn, později shořel a znovu jej pozvedli až Valdštejnové, kteří přišli po Albrechtu z Valdštejna. V 18. století zde vybudovali nevšední poutní místo s jedinečnou atmosférou. Další majitelé, Aehrenthálové, pak v první polovině 19. století propojili krajinu sítí turistických cest, vybudovali vyhlídky i nedaleké lázně Sedmihorky. Hrad Valdštejn zpřístupnili veřejnosti, čímž se stal jednou z prvních zpřístupněných památek v Českých zemích. V hradní kapličce můžete spatřit údajný portrét Karla Hynka Máchy, který je považován za jedinou zachovanou podobiznu básníka. Dnes je hrad v majetku města Turnova. K občerstvení slouží Hospůdka na Valdštejně v jeho předhradí.

 ARBORETUM BUKOVINA

Arboretum Bukovina bylo založeno v roce 1860 tehdejším majitelem hruboskalského panství Janem Bedřichem Lexou z Aehrenthalu a lesníkem Leopoldem Angerem a osázeno především americkými dřevinami, které se v něm nacházejí dosud. Arboretum je jednou z nejstarších sbírek dřevin a prvních pokusných ploch na pěstování severoamerických dřevin ve střední Evropě. Stojí tu i historický altán z druhé poloviny 19. století, postavený ve švýcarském stylu, ve kterém se nachází expozice a sezónní informační centrum.

SKOKOVY

Vesnička s několika penziony se nachází v blízkosti žehrovských lesů. Málokdo už dnes ví, že zde byly v roce 1897 zřízeny malé rašelinné a vodoléčebné lázně, spojené s osobou léčitelky Klotyldy Hoppeové. Možnost občerstvení.

BRANŽEŽ – NOVÁ VES

Rekreační oblast u Komárovského rybníka je známá svým písčitým dnem a dobrým přístupem do vody. V lokalitě se nachází několik pláží, kempinky, tábořiště, ubytování i občerstvení. Romantický obraz dokreslují pískovcové skály a borové lesy.

Dneboh-Kavčina

V červnu roku 1928 došlo ve svahu nad obcí Dneboh k sesuvu půdy, při kterém bylo zničeno jedenáct usedlostí. Ještě dnes tu stojí němí pamětníci pohromy – stromy, které rostou šikmo. V obci Dneboh je vyhlídková věž a možnost občerstvení.

RYBNÍK ŽABAKOR

Žabakor, jeden z největších rybníků Českého ráje, je od roku 1998 přírodní rezervací. Chráněn je především jako význačné hnízdiště vodního ptactva – ze zjištěných 183 druhů zde polovina hnízdí. Botanicky významné jsou také okolní mokřady.

ŽĎÁR

Při průjezdu obcí Žďár si můžete prohlédnout krásnou roubenou kovárnu z roku 1808 s protilehlým obytným domem čp. 31. Nachází se zde také novogotická kaple Navštívení Panny Marie.

PŘEPEŘE Greenway Jizera

První zmínka o obci Přepeře pochází z roku 1323, ale nejstarší dochovanou památkou je pozdně gotický kostel sv. Jakuba Většího z poloviny 16. století.

Zajímavostí obce je staré rameno na levém břehu řeky Jizery, zvané Přepeřsko, se zachovalými břehovými porosty. V obci se nachází několik velkých roubených statků. Na místním jezu se dá skvěle vykoupat a obec nabízí i možnosti občerstvení.

MOKRÝ

Osada Mokrý je místní částí obce Všeň. Obdivovat zde můžete původní barokní bránu usedlosti čp. 12 a historický kříž od lidového umělce na návsi.

PLOUKONICE

Ploukonice jsou osadou obce Všeň, kterou protéká Všeňský potok. Na něm byla kdysi vybudována soustava čtyř rybníků, z nichž ten nejníže položený (již zaniklý) zavodňoval obranné vodní příkopy historické tvrze. Do současnosti se dochovaly jen tři rybníky. Na návsi se nachází historický hostinec U Loudů.

Přihlášení Cookies