Stezka malíře Jana Dědiny

Tatobity

Stezka vás provede malebnou obcí Tatobity a jejím okolím. Na stezce čeká několik zastavení, na kterých jsou umístěny informační tabule.

Jednotlivá zastavení stezky jsou:

1 ) Malířova zahrada - původní zahrada byla založena v roce 1930 a následně byl postaven dům malíře s ateliérem. Dnes je Malířova zahrada výchozím místem Stezky malíře Jana Dědiny. Ta Tě provede po zajímavostech a pamětihodnostech obce Tatobity. Během putování budeš moci obdivovat krásné výhledy na panorama Českého ráje. Po těchto cestách kráčel nejen náš malíř, se i další významní mužové a umělci, například Jan Neruda, Svatopluk Čech, buditel Antonín Marek, houslař F.X.Drozen, malíř F. Kaván a mnoho jiných.

V zahradě je umístěna i geologická expozice s ukázkami kamenů, které se v okolí nacházejí.

2 ) Barokní kostel Sv. Vavřince – Byl vystavěn na místě staré kaple z roku 1714-1753. V roce 1780 byl vybaven varhany a 1897 byl osazen novým zvonem, darem barona Felixe Lexy von Aehrenthal. Generální oprava byla provedena v roce 2001 zásluhou nadace B.J. Horáčka.

3 ) Kaplička se sochou sv. Václava – z roku 1826, práce Jana Zemana. Tuto drobnou stavbu dal postavit rolník Václav Bičík.

4 ) Památný kříž – na pozemcích Arnošta Linky, kde kříž stojí, se dobýval vápenec a pálívalo vápno. Údajně je na místě, kde bylo zasypáno sedm mužů při práci v šachtě.

5 ) Tisíciletá lípa – Jeden z nejstarších stromů v České republice, její stáří se odhaduje na 700 -800 let. Obvod kmene je 9 metrů a do dutiny stromu se vejde až 11 lidí. Roku 1923 vybudoval Spolek tatobitských  mládenců Svoboda  podezdívku a oplocení kolem stromu.

6 ) Nerudův kříž – Kříž z roku 1776 práce Jana Zemana. Ke kříži se vztahuje domněnka, že dal podnět Janu Nerudovi k sepsání Balady Horské.

7 ) Obecní lom Slavka – geologická expozice pod širým nebem. Zde se otvírá krásné panorama nejen na Tatobity, ale i na celý Český ráj.

8 ) Socha Panny Marie – Práce Josefa Zemana. Roku 1867 nechal zhotovit na vlastní náklady Josef Drahoňovský. v roce 1995 restaurována ak. sochařkou Marií Učíkovou.

Leták s mapkou trasy.

Foto: David Majer, archiv OS Dědina

Přihlášení Cookies