Sobotka - Plakánek - Kost

Okružní trasa ze Sobotky přes malebné údolí Plakánek a hrad Kost.

Průběh trasy: Sobotka nám. - Roubenka (4,5 km) - Kost (6,5 km) - Libošovice (9 km) - Sobotka nám. (13 km)

Popis trasy: Sobotka byla původně trhová ves připomínaná r. 1287. Na město byla povýšena 24. srpna 1498. Dominantou města je goticko-renesanční kostel sv. Máří Magdaleny z l. 1590-96. Na náměstí si povšimněte původně renesanční, dnes empírově upravené radnice a rodného domu básníka Fráni Šrámka. Ve městě je řada roubených domů městského typu z přelomu 18. a 19. stol. Nejznámější je Šolcův statek, ve kterém je galerie.

Naše trasa vede ze soboteckého náměstí Boleslavskou ulicí po červené značce. Půjdete kolem městského úřadu, za kterým v městském parku stojí moderní skulptura Dům pod půlměsícem od Claudia Parmiggianiho (1991).

Trasa pokračuje stále po červené značce do Oseka. U kostela Panny Marie z počátku 18. století stojí zajímavá dřevěná šestiboká zvonice z roku 1601. Za Osekem odbočíte vpravo na úzkou silničku, dojdete do Střehomi, která je památkovou zónou roubené lidové architektury. Najdete zde roubené patrové domy s vyřezávanými lomenicemi a starý mlýn s roubeným patrem.

Kolem rybníka Komorník budete pokračovat po červené a modré turistické značce do osady Rašovec. Až dorazíte ke studánce Roubence, vzpomeňte na soboteckého rodáka, básníka Fráňu Šrámka, který zde rád sedával. Za studánkou odbočuje modrá značka do bočního skalnatého údolí, kterému se říká Vesecký Plakánek.

Vpravo nad vámi se na skalnatém ostrohu rozkládalo pravěké hradiště Poráň. Bylo osídleno od počátku doby železné (7.-5. století před naším letopočtem) až do 13. století. K hradišti náleželo mohylové pohřebiště, které se nachází nad Roubenkou vlevo.

Naše trasa pokračuje po červené značce malebným údolím Plakánek, někdy nazývaným Kostelecký důl. Název Plakánek pochází ze 17. století, kdy zde pálila dřevěné uhlí rodina Plakánků. Kaňonovité údolí zahloubené mezi pískovcovými skalami potokem Klenice bylo v roce 1990 vyhlášeno přírodní památkou.

Kolem bývalé hájovny a rybníka Obora dorazíte v závěru údolí k jedinečné památce české hradní architektury - k hradu Kost. Kost je jeden z nejzachovalejších gotických hradů v Čechách, pochází z konce 14. stol. Má zajímavou polohu na skále při styku tří údolí. Do obranného systému byly začleněny tři rybníky. Původní podobu hradu změnila především renesanční přestavba.

Hrad patřil postupně Zajícům z Házemburka, Šelmberkům, Biberštejnům, Lobkovicům, Černínům a nyní náleží Kinským. Zachovány jsou hradby, velká věž, paláce, kaple, hospodářské budovy. Hrad je přístupný s průvodcem. Majitelé stále rozšiřují hradní sbírky. V původních hospodářských budovách je expozice drahých kamenů. V okolních skalách jsou zbytky skalních obydlí a psí hřbitov.

Naše trasa pokračuje od rozcestníku na břehu Bílého rybníka po červené značce do malebného Prokopského údolí. Doporučujeme, abyste pro průchod údolím volili hned od jeho začátku polní cestu, která vede středem travnaté nivy za potokem. Úsek červeně značené cesty mezi potokem a skalami bývá zvláště za mokra obtížně schůdný.

Prokopským údolím dojdete do Libošovic ke kostelu sv. Prokopa, který byl původně pozdně gotický. Přestavěn byl roku 1610 a v roce 1874, kdy byla přistavěna i novogotická věž. Od rozcestníku před hotelem Český ráj (možnost občerstvení) budete pokračovat po modré značce po silnici kolem nádraží v Libošovicích na křižovatku do Nepřívěce. Upoutá vás nový hotel Ort a zbarokizovaný původně gotický kostel sv. Kříže s barokní osmibokou zvonicí. Do Nepřívěce odbočuje bílá cyklostezka.

Naše trasa pokračuje po modré po silnici. Na křižovatce za železničním přejezdem odbočuje modrá vpravo do Vesce. Vesec byl roku 1995 vyhlášen památkovou rezervací lidové architektury. Kolem okrouhlé návsi se zachoval jedinečný komplex roubených domů pojizerského typu. Na návsi stojí ojedinělá socha sv. Starosty. Vesec byl místem natáčení scén několika známých filmů. Nad Vescem při silnici na Kost si povšimněte oploceného torza Semtínské lípy, která byla jedním z nejznámějších památných stromů v Čechách. Měla obvod kmene 760 cm, výšku 38 m a stáří asi 300 let.

Naše základní trasa vede z křižovatky za železničním přejezdem vlevo po neznačené silnici směr Sobotka. Hlavním orientačním bodem bude pro vás nádherný zámeček Humprecht. K němu se dostanete po žluté značce, na kterou narazíte před vstupem na sobotecké koupaliště. Humprecht je barokní stavba postavená v letech 1666-72 pro Humprechta Jana Černína z Chudenic. Měl připomínat cařihradskou Galatskou věž. Opraven a přestavěn byl po požáru v r. 1678. Uvnitř je zajímavý oválný sál s ozvěnou. Přístupný je s průvodcem. V zámku je expozice šlechtického rodu Černínů a muzeum města Sobotky.

Doporučujeme pokračovat po žluté značce vlevo podél hřbitovní zdi s krásným výhledem na město. Než sejdete po chodníku zpět do Sobotky, doporučujeme ještě návštěvu soboteckého hřbitova. Naproti hlavnímu vchodu až na opačné straně hřbitova odpočívá nejznámější sobotecký rodák - spisovatel, básník a dramatik Fráňa Šrámek (1877-1952), na jehož počest se od roku 1956 koná v Sobotce vždy začátkem července festival literatury a mluveného slova Šrámkova Sobotka. Na soboteckém hřbitově naproti rohu horní zdi můžete najít hrob dalšího rodáka - básníka Václava Šolce (1838-71). Zpět na sobotecké náměstí vás bezpečně dovede žlutá turistická značka (13 km).

Přihlášení Cookies