Wyszukiwanie

Skalny labirynt Kalich - Chléviště

Mala Skala

Malá Skála, 468 22

Tajemnicze labirynty skalne i wspaniałe widoki doliny Izery.

Skalny labirynt Kalich - Chléviště znajduje się obok miejscowości Besedice, ok. 1,5 km na południowy wschód od formacji Malá Skála. Skały w czasach antyreformacji były miejscem ukrywania się prześladowanych niekatolików. Przypomina je w skale wykuty kielich z datą 1634. Znajdziemy tu między innymi grotę Sluj exulanta V. Sadovského a ścieżką w szczelinie wchodzi się do jaskini Krocinovského jeskyňka. Pośrodku pięciu parowów znajduje się grota z symboliczną świątynią Jednoty Braci Czeskich. Są tu też formacje skalne Želva, Medvěd i Hroch. Labiryntem prowadzi żółta trasa turystyczna, która jest częściowo wykuta w skałach. Ten romantyczny zespół skalny rozciąga się w piaskowcach na zachodnim zboczu Sokola. Na jego szczycie znajduje się naturalny punkt widokowy, skąd roztaczają się częściowe widoki głównie w kierunku północnym.

Zaloguj się Cookies