Diploma Projects, Theses

Cílem evropských geoparků UNESCO, kam od roku 2005 patří i geopark Český ráj, je vývoj, výzkum a zdokonalování metod pro ochranu geologického dědictví. Jednotlivé jevy prezentuje v souvislostech, s využitím dalších hodnot krajiny, archeologických a kulturních památek. Lokality evropského geoparku musí být propojeny do sítě a mít prospěch z ochranářských a správních opatření, proto je nezbytná mezinárodní spolupráce. Síť evropských geoparkůpomáhá při mezinárodní propagaci a slouží jako fórum pro výměnu zkušeností. Smyslem je zajistit rozvoj území geoparku využíváním geologického, přírodního, historického a archeologického dědictví území.

Geopark tím pádem nabízí ke zpracování odborných, bakalářských, diplomových a doktorských prací široké spektrum tematických okruhů z mnoha vědních disciplín. Při práci Vám pomohou zkušení odborníci s mnoha letou praxí. Spolupracujeme s Českou geologickou službou, Agenturou ochrany přírody a krajiny s muzeem Českého ráje v Turnově a mnoha dalšími státními i místními organizacemi.

Pokud máte zájem o nějaké z nabízených témat, nebo máte vlastní, které chcete realizovat na území geoparku Český ráj kontaktujte nás, kontakt využijte i  v případě zájmu o praxi.

Magisterské práce:

  • Michal Filipin: Systém naučných stezek na Kozákově v Českém ráji, 2010, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta
  • Bakešová Lenka: Floristicko-vegetační studie území jižně od obce Dolní Sytová (Jilemnice),2008, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta
  • Šonská Zuzana: Zaniklé osady Turnovska do konce 19. století, 2008, Univerzita Hradec Králové, Fakulta filozofická

Bakalářské práce:

  • Husák Martin: Agroturismus a venkovský turismus, 2011, Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managmentu
  • Šonská Zuzana: Epigrafické památky Turnovska do poloviny 19. století, 2006, Univerzita Hradec Králové, Fakulta humanitních studií
Created 17.5.2019 10:30:00 - updated 28.6.2019 13:10:39 | read 2153x | ernest
Login Cookies