Excursions

Připravíme pro vás terénní exkurze pro veřejnost, objednané skupiny i jednotlivce, pro školy i turisty. Tématem nemusí být jen geologie...
Můžete se inspirovat příklady níže.

Cesta do hlubin Země 

Z nejvyššího vrcholu geoparku  Kozákov (744 m) se na sever táhne  7 km dlouhý lávový proud, který zasahuje od Semil přes Proseč a Pelechov  Železnému Brodu. Láva se vylila v nejmladších třetihorách  před 4 miliony lety  na štěrkopískem vystlané koryto Jizery. V podobě uzavřenin se v nich vyskytuje olivínovec, kterému geologové říkají peridotit. Zelené pecky obklopené černou čedičovou hmotou, jsou tvořeny hlavně olivínem. Málokterý z čedičů ve světě obsahuje tzv. olivínové pecky v tak hojném množství jako v čedičovém proudu pod Kozákovem. Olivínové pecky vyneslo z  hloubek 70 až 150 kilometrů na povrch čedičové magma. Do takových hloubek se člověk zatím nedostal ani s pomocí nejmodernější techniky. Olivínové pecky tak přinášejí svědectví o složení svrchní části zemského pláště. O tom se přesvědčili ne exkurzi v geoparku děti, které našly v opuštěném lomu řadu úlomků olivínů.

, an image opens in a new window

Krystaly v přírodě a technice

V Českém ráji se nachází řada zajímavých kamenů. K jedněm z nejpozoruhodnějších patří acháty. Po zimě se na rozoraných polích najdou odolné pecky. Jejich povrch je drsný a vcelku vypadají nevzhledně. Opravdová krása se projeví po rozříznutí a vybroušení kamene. V rámci programu mají děti možnost si broušení achátů vyzkoušet. Pod vedením instruktorů byly rozříznuté acháty nejprve vybroušeny hrubším brusivem a následně vyleštěny. Každý achát má uvnitř neopakovatelnou kresbu s typickým proužkováním a páskováním. Námaha vynaložená na zpracování achátu tak byla odměněna.

, an image opens in a new window, an image opens in a new window, an image opens in a new windowPozoruhodnosti pískovcových skalních měst

V rámci pestrého třídenního programu pro děti proběhl mimo jiné výlet do Hruboskalského skalního města. Od Sedmihorek se děti na naučné stezce seznámily pomocí interaktivních naučných panelů s živou přírodou. Výklad byl zaměřen na pískovce, jejich vznik a proměny v průběhu času, i na působení člověka v pískovcové krajině. Po absolvování stezky výlet pokračoval k hradu Valdštejn a do Turnova.

, an image opens in a new window, an image opens in a new window, an image opens in a new windowExkurze studentů 

Geopark Český ráj přijeli navštívit studenti z oboru geoturismu. Nejprve si vyslechli přednášku o geoparku a poté se vydali do terénu, konkrétně na hrad Valdštejn, kde se jim plně věnoval zdejší kastelán. Dokonce si mohli i "osahat" historické zbraně a zahrát na varhany, z čehož byli velice nadšeni. Další den si rovněž v informačním středisku v Dolánkách u Turnova vyslechli přednášku o geoparku a následně vyrazili do terénu - na Dlaskův statek, a pak na Riegrovu stezku u Semil. Studentům se zde velice líbilo, z čehož máme obrovskou radost.

, an image opens in a new window

, an image opens in a new window

, an image opens in a new window, an image opens in a new window
Exkurze zahraničních studentů krajinné architektury a plánování 

Geopark Český ráj přijeli navštívit studenti krajinné architektury a plánování z Holandské univerzity z Wageningenu. Během dne navštívili s naším geoprůvodcem Dlaskův statek, Riegrovu stezku a Hrubou skálu.

Created 17.5.2019 10:29:59 - updated 28.6.2019 13:09:42 | read 2552x | ernest
Login Cookies