Bučiny u Rakous

Svahová eroze
Turnov

Svah údolí Jizery je tvořen nestejně odolnými vrstvami svrchnokřídových jemnozrnných vápnitých pískovců jizerského souvrství a středně zrnitých křemenných pískovců mladšího teplického souvrství. Svahovými a erozními procesy vznikly výrazné povrchové tvary. V severní části převažují tvary gravitačních svahových pohybů blokového typu (sesuvné pole, odlučná skalní stěna, rozsedliny apod.) a tvary výběrového zvětrávání hornin (např. puklinová jeskyně, skalní výčnělky, pilíře apod.). V jižní části dominuje skalní stěna nad levým břehem Jizery vytvořená hloubkovou a boční erozí a procesy výběrového zvětrávání vápnitých pískovců. Bučiny u Rakous je evropsky významnou lokalitou systému NATURA-2000. Na svahu je vyvinut polopřirozený lesní ekosystém s převahou buku stáří 80 - 120 let.

50.6199133N, 15.1934239E 


Fotogalerie

10_ Buciny u Rakous

10_ Buciny u Rakous

 
 
Vytvořeno 30.4.2020 16:01:42 | přečteno 36720x | ernest
Přihlášení Cookies