Novopacké (Sýkornické) vodopády

Kaňon s vodopády
Nová Paka

Bezejmenný levostranný přítok potoka Zlatnice vytvořil selektivní (výběrovou) erozí nedaleko Nové Paky miniaturní kaňon v karbonských říčních sedimentech. Díky střídání různě odolných vrstev hornin vznikly působením vodního proudu skalní stupně a převis. Práh horního vodopádu s výškou asi 4 m je tvořen zpevněnými hrubozrnnými pískovci a slepenci syřenovského souvrství. Pod nimi leží málo odolné jemnozrnné písčité a vápnité prachovce a vápence, které byly vodou vymlety a odneseny. Obdobná je situace u spodního, 8 m vysokého vodopádu. Voda zde teče přes další, až 7 m mocnou polohu hrubozrnných pískovců, která odolává erozi lépe, než podložní jemnozrnné pískovce a jílovce. Vodopády jsou nejen ukázkovým příkladem působení selektivní eroze, ale také ukázkou ukládání sedimentů různého charakteru na deltové plošině v období svrchních prvohor.   

50.4937617N, 15.5634586E


Fotogalerie

36_ Novopacke vodopady foto1

36_ Novopacke vodopady foto1

 
36_ Novopacke vodopady foto2

36_ Novopacke vodopady foto2

 
 
Vytvořeno 30.4.2020 16:01:42 | přečteno 36720x | ernest
Přihlášení Cookies