Prachovské skály

Skalní město
Holín

Prachovské skály jsou nejrozsáhlejším českým skalním městem. Území tvoří sedimenty svrchního turonu a coniacu, kterými pronikají drobná tělesa třetihorních vyvřelin (olivinické nefelinity a nefelinické bazanity). Původně souvislá deska kvádrových pískovců byla během pleistocénu zvětráváním rozrušena do charakteristických tvarů skalního města. Věže mají výšku až 30 m a na jejich stěnách lze sledovat nejrůznější typy zvrstvení pískovců s proměnlivou zrnitostí. Zkameněliny jsou v těchto horninách velmi vzácné. Celý geologický profil Prachovskými skalami lze dobře sledovat v Císařské chodbě. Nejlepší výhled na skály je z několika vyhlídek (Míru, Schlickova, Českého ráje apod.). Podloží kvádrových pískovců tvoří měkké, k sesuvům náchylné vápnité jílovce s vápnitými pískovci, takže při okrajích skalního města se projevuje množství geodynamických jevů, např. Šikmá věž. Nadloží pískovců, tvořené vápnitými jílovci březenského souvrství, je dobře odkryto v lomu u osady Blato. 

50.4673142N, 15.2932228E


Fotogalerie

42_Prachovske skaly foto1 Ludek Antos

42_Prachovske skaly foto1 Ludek Antos

 
42_Prachovske skaly foto2 Ludek Antos

42_Prachovske skaly foto2 Ludek Antos

 
42_Prachovske skaly foto3

42_Prachovske skaly foto3

 
 
Vytvořeno 30.4.2020 16:01:42 | přečteno 44490x | ernest
Přihlášení Cookies