Zlámaniny

Lom
Nová Paka

V drobném lůmku se dnes již netěží, horninový profil je však stále dobře zachován. Původně se zde zřejmě nacházelo malé těleso neogenního čediče, který pronikl staršími sedimenty kumburského souvrství. Čedič byl však v minulosti téměř kompletně odtěžen. Stěny lomu jsou tvořeny hrubozrnnými arkózami a arkózovitými pískovci a slepenci narůžovělé barvy, na kterých jsou dobře patrná jednotlivá tělesa a proudové struktury, např. šikmé i horizontální zvrstvení. V profilu jsou též zachovány 3 zkřemenělé kmeny prvohorních jehličnanů rodu Agathoxylon, kterých je Novopacko proslulým nalezištěm. Jejich zachování v původním uložení (po transportu říčním proudem) lze jinde pozorovat jen velmi vzácně. U dna lomu najdeme zbytky neogenních čedičů, které sem pronikly a svou teplotou částečně přeměnily původní usazeniny. Změna je dobře patrná na kontaktu obou hornin.

50.4841272N, 15.5014181E 

Fotogalerie

64_Zlamaniny, autor: Jan Mertlík

64_Zlamaniny

 
 
Vytvořeno 30.4.2020 16:01:42 | přečteno 36703x | ernest
Přihlášení Cookies