Kozinec Železný Brod

Skalní zeď
Železný Brod

Téměř 500 m dlouhý, výrazný a členitý skalní hřeben s věžemi, jehlami a pilíři je tvořen velmi pevnými sericitickými křemenci devonského stáří. Jde o relikt obnažený selektivním zvětráváním, které jej vypreparovalo z méně odolných krystalických břidlic železnobrodského krystalinika. Útvar byl do své morfologicky výrazné podoby později vymodelován zejména mrazovým zvětráváním podél puklin a vrstevních ploch, což dokládá množství ostrohranných úlomků horniny v osypech na úpatí stěny. Nejvýraznějším a nejvyšším útvarem je pilíř Jehla s výškou 9 m. Lokalita je známým a často vyhledávaným horolezeckým terénem. 

Fotogalerie

27_Kozinec u Zelezneho Brodu foto Ludek Antos

27_Kozinec u Zelezneho Brodu foto Ludek Antos

 
 
Vytvořeno 30.4.2020 16:01:42 | přečteno 36691x | ernest
Přihlášení Cookies